Välkommet bidrag från CATCH

Vi kan med glädje idag berätta att SIRA mottagit en generös gåva från CATCH – Drottning Silvias stiftelse ”Care About The Children”. CATCH bidrog med pengar 2021 och 2022 och har nu beviljat SIRA medel även för 2023. Vi är mycket tacksamma för detta stöd som betyder mycket för att kunna bibehålla verksamheten på de två specialskolorna i Palestina.

Redo för första skoldagen

Första dagen på SIRA-skolan är alltid en spännande upplevelse. För en del elever är det lite skrämmande medan andra mest ser spänningen i att börja skolan igen. Och första dagen kan vara nervös även för lärarna. Nerverna kryper på insidan av skinnet och man oroar sig för hur det ska gå. Lärarna vet att hur man bemöter och engagerar eleverna från början kan bli avgörande för hur läsåret kommer att bli.

Årets första skoldag i Betlehem var en klar och solig dag. Eleverna hade kommit tidigt till skolan. De samlades på skolgården med stora leenden på sina läppar och tunga ryggsäckar på sina ryggar. Först ställde eleverna upp i rader och sjöng den palestinska nationalsången innan de, under ordnade former, gick till sina klassrum. Där väntade varsin skolbänk på dem, med den obligatoriska namnskylten förstås.

I år var det totalt 22 elever som kom till SIRA-skolan i Betlehem för första gången. Ett särskilt fokus lades på dem för att de skulle få en bra start och känna sig sedda, välkomna och delaktiga. Blandat med allmän information, genomgång av schemat och vissa regler var det också en del ”lära-känna”-aktiviteter och lekar.

Första dagen bjuder alltid på något extra roligt. I år blev det ett besök av en grupp med skickliga clowner som spelade musik, berättade roliga saker och visade magiska tricks. I slutet av dagen var det nöjda och glada barn som sprang till sina väntande föräldrar för att berätta om sin dag.

Både rektorn och lärarna arbetar för att göra skolundervisningen så bra som möjligt. Arbetet begränsas dock av den brist på resurser som råder, vilket påverkar undervisningen och möjligheten att införskaffa det material som egentligen skulle behövas.

Text: Nadira Saed
Översättning: Ingegerd Frick

Därför utbildar SIRA-skolan i Jeriko lärare

SIRA-skolan har som mål att bedriva skolundervisning för elever med särskilda behov. Mindre känt är att SIRA också utbildar lärare från andra skolor i Palestina om specialpedagogik och dess metoder.

Under sommarlovet ordnades därför ett par undervisningsdagar med dr.Ruba Daas med temat ”nya strategier för inlärning”.

Innehållet i kursdagarna handlade om hur viktigt det är att använda lättsamma metoder och strategier i inlärningsprocessen, att elevernas medverkan är avgörande för att nå uppsatta mål samt behovet av att individanpassa utbildningen. Detta gäller all utbildning, men särskilt för elever med inlärningssvårigheter.

Deltagarna var vid kursens slut överens om att de hade lärt sig nya strategier för undervisning och då speciellt inom specialpedagogik. De önskade också få deltaga i fler workshops som skulle kunna ge dem fler idéer kring hur man förmår eleverna att bli mer delaktiga i inlärningsprocessen i syfte att överbrygga sina svårigheter och få känna glädjen i att lära sig.

Foto: Salwa Shareef

Text: Ingegerd Frick

Byte av ordförande

En ordförande lämnar och en annan kommer.

Tack till Anders Andersson som varit ordförande för SIRA i tre år och nu fortsätter med andra engagemang. Vi välkomnar en ny ordförande!

Jag heter Thomas Nilsson och har många års erfarenhet bildning och utbildning som rektor och förvaltningschef. Det är fantastiskt att se hur enskilda personer och grupper får tilltro till sin egen förmåga och därmed ökad delaktighet i samhället. Arbetet på skolorna i Betlehem och Jeriko är uthålligt och livsförändrande. Jag besökte skolorna för 20 år sedan och har genom de berättelser och återblickar som presenteras i nyhetsbrev och på SIRA:s hemsida sett hur arbetet utvecklats positivt.

Thomas Nilsson, ordförande

Vad vore en skola utan sina allt-i-allor?

Det finns alltid någon eller några på varje skola som smörjer maskineriet och ser till att lärare och elever kan ägna sig åt det de ska. SIRA-skolorna har flera sådana!

Jag blev vid mina besök på skolorna imponerad av Amani i SIRA-Bethlehem och Samira i SIRA-Jeriko. De fungerar som vaktmästare, städare, fixar i köket, bjuder på kaffe och stöttar där det behövs!

Detsamma gäller de två skolsekreterarna som fungerar som ett nav i skolhjulet: Mary i SIRA-Bethlehem och Lana i SIRA-Jeriko. De gör allt från skoladministration, ekonomiadministration, undervisar, tar emot besökare – till att se till att skolklockan ringer när det är rast eller plåstrar om elever som ramlar och skrapar knän!

Sänder ett stort TACK till dessa fyra från mig som på SIRA-styrelsens uppdrag besökte skolorna i maj 2022.

Text och foto: Agneta Wallin

Foto Lana: Johan Boman