Vi är alla värdefulla

FN deklarerade 1992 att den tredje december skulle vara ”Internationella dagen för människor med speciella behov”.

På SIRA-skolan i Jeriko startade dagen med att elever och personal skickade upp ballonger i skyn med förhoppning om att dessa skulle kunna bidra till att kasta mer ljus över eleverna och deras rättigheter.

Det var en underbar dag med många deltagare och gäster från SIRA:s vänner i Jeriko, utbildningsdepartementet, elever från Al Fatah-skolan i Jerusalem och polisen i Jeriko. Alla gjorde sitt för att SIRA-skolans elever skulle bli uppmärksammade och accepterade. Det bjöds på aktiviteter, gavs presenter i form av undervisningsmaterial, anordnades en gemensam frukost och mycket annat som gav eleverna glädje både på insidan och utsidan.

Text och foto: Salwa Shareef, översättning: Ingegerd Frick

Dockor som hjälpmedel i undervisningen

På SIRA-skolan i Jeriko arbetar Kholoud Abed Salam. Hon använder sig av dockor i undervisningen. Hon berättar så här:

Jag använder dockorna på dramalektionerna och när jag har musikterapi. Dessutom använder jag dem för att förklara nya saker på andra lektioner. Det finns många fördelar med att använda dockor som ett inslag i undervisningen. Barnen tycker det är roligt och de är ett medel att få eleverna mer fokuserade. Eleverna visar lättare sina känslor när dockorna är framme och det ger möjlighet att utveckla barnens personligheter och självförtroende. Om jag vill få fram ett ändrat beteende hos eleverna kan dockorna visa hur man ska uppföra sig och följa skolreglerna. Eleverna kallar dockorna för ”den lille läraren”. Dockorna utvecklar också elevernas fantasi och hjälper dem att uttrycka sig muntligt och utvecklar deras minneskapacitet.

Varje docka har ett namn som barnen har hjälpt till att bestämma. Ibland köper vi dockor och ibland har några lärare varit på en workshop och lärt sig att tillverka en docka av gammalt material som till exempel gamla kläder, tyg och tvättsvampar. Varje docka får kläder som passar till dess karaktär.

Jag har lärt mig att använda dockorna genom workshopar som jag deltagit i. Nu lär jag i min tur andra lärare både på SIRA-skolan och andra skolor i Palestina. Jag försöker också lära elevernas föräldrar om metoden eftersom den är så effektiv. Samtidigt är jag inte själv färdig i mitt arbete med dockorna utan strävar hela tiden efter att utveckla min förmåga att använda dockorna som hjälpmedel i undervisningen.

Text: Ingegerd Frick, foto: Salwa Shareef

SIRA bygger relationer

Utbildning och ekonomiska resurser har ett starkt samband. Om skolan ges goda ekonomiska resurser finns möjligheterna till bättre och mer specialiserad undervisning. Det finns flera sätt att stödja SIRA-skolan och på så sätt ge ett tillskott till budgeten. Ett av de bästa sätten i Betlehem är att ordna insamlingstillställningar. Dessa arrangemang blir även ett bra sätt att bygga relationer med det omgivande samhället. Bandet mellan skola och samhälle blir starkare i arbetet mot ett gemensamt mål för elevernas bästa.

I början av december ordnade personalen på SIRA-skolan i Betlehem en bingo-kväll i Betlehems största samlingslokal och samlade in pengar till skolans verksamhet. Kvällen blev stor succé och samlade 320 besökare, personal med släktingar och vänner samt företrädare från olika lokala organisationer.

Efter god planering och med riktade inbjudningskort lockades människor från flera lokala affärer och verksamheter att både komma och att bidra med donationer och gåvor av olika slag. Besökarna var begeistrade och ville spela fler och fler omgångar för att vinna priser.

Text: Nadira Saed, översättning: Ingegerd Frick

Tack för ditt bidrag!

Stort tack till alla er månadsgivare och donatorer för ert stöd under 2022. Bidragen har gjort det möjligt att ge ca 140 barn en chans att klara sin utbildning och därmed få en bättre framtid. Vi klarade år 2022 utan förlust och detta trots en mycket negativ valutautveckling och uteblivit stöd från större bidragsgivarorganisationer.

Men nu har ett nytt år tagit sin början med dess utmaningar. Det är vår förhoppning att du vill fortsätta stödja oss i vårt arbete. Kan du även hjälpa oss så att vi blir fler månadsgivare så vore det mycket tacknämligt – kanske en vän eller en anhörig. Styrelsen å sin sida kommer aktivt söka stöd hos biståndsorganisationer och stiftelser.  

Johan Bohman, ekonomiansvarig

Bli månadsgivare

Du kan stödja SIRA genom regelbunden överföring från eget bankkonto till SIRA:s särskilda givarkonto. En sådan stående överföring kan du själv lägga upp i internetbank eller så ber du ditt bankkontor ordna det. Beloppet kan ändras när du själv begär det och likaså kan överföringen pausas eller stoppas. I meddelanderutan skriver du ditt namn. (Vi kan inte erbjuda autogiro eftersom det kräver en administrativ uppföljning som stiftelsen inte har resurser till – allt arbete i Sverige utförs ideellt.)

Mejla ekonomi@sira.se för att få uppgift om givarkontot för att lägga upp en regelbunden överföring.

Irene Tynnemark