Stöd SIRA-skolorna nu!

Höstens krigshandlingar i Mellanöstern sänder chockvågor av oro och fruktan. Även SIRA-skolorna på Västbanken påverkas. De gör allt de kan för att samla de barn som kan ta sig dit på ett säkert sätt. Man vill upprätthålla undervisningen och bearbeta det som händer. Om konflikten ska kunna lösas måste det finnas människor på båda sidor som tror på försoning och samförstånd och som lever i respekt för olikheter, religion och samhällsklass. Detta är vad SIRA-skolorna arbetar med hela tiden.

Nu är det viktigt att stödja alla de goda krafter som finns i och runt skolorna; anställda, elever och deras familjer – vanliga palestinier som arbetar för en bättre framtid. De behöver vår omtanke och våra böner. Med en gåva till SIRA är du med och stöder detta fredsarbete. Swisha ditt bidrag nu till till 90 00 779!

Fler sätt att stödja SIRA

Swish: 90 00 779 • Plusgiro: 90 00 77-9 • Bankgiro: 900-0779
Stiftelsen SIRA står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll.

Fakta om SIRA – Swedish Relief Association
SIRA är en svensk stiftelse som driver två specialskolor i Palestina. Skolorna, som finns i Betlehem och Jeriko, ger specialundervisning för barn mellan 6 och 12 år med inlärningssvårigheter. Verksamheten finansieras med frivilliga medel från enskilda och anslag från bidragsorganisationer, kyrkor och andra frivilligorganisationer samt terminsavgifter. Arbetet vilar på kristen värdegrund.

Nyhetssida om skolornas arbete

Följ oss på Facebook: facebook.com/siraskolorna