Barn på Västbanken behöver ditt stöd

Kriget i Gaza påverkar SIRA:s skolor i Betlehem och Jeriko. Läget på Västbanken är mycket spänt, men här får barn som har svårt att lära en trygg punkt i en orolig tid.

SWISH 90 00 779

Om konflikten ska kunna lösas måste det finnas människor på båda sidor som tror på försoning och samförstånd och som lever i respekt för olikheter, religion och samhällsklass. Detta är vad SIRA-skolorna arbetar med hela tiden.

Nu är det viktigt att stödja alla de goda krafter som finns i och runt skolorna; anställda, elever och deras familjer. Med en gåva till SIRA är du med och stöder detta fredsarbete. Stiftelsen SIRA står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll – du kan vara trygg med att pengarna når fram.

Du kan också ge en gåva via plusgiro 90 00 77-9 eller bankgiro 900-0779.

Stiftelsen SIRA
Stiftelsen Svenskt Internationellt Hjälparbete – SIRA driver specialskolor i Betlehem och Jeriko på Västbanken för omkring 140 barn med inlärningssvårigheter i åldern 6–10 år. Verksamheten finansieras genom medel från enskilda givare, bidragsorganisationer, kyrkor och frivilligorganisationer samt genom terminsavgifter. Arbetet vilar på kristen värdegrund. SIRA är den engelska förkortningen av Swedish International Relief Association.

  • Rest in peace, Kerstin

    Rest in peace, Kerstin

    SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko uttrycker genom rektor Nadira Saed saknad och deltagande med anledning av Kerstin Bjerhagens bortgång. Bilden visar Kerstin på skolexpeditionen i Betlehem. Den engelska texten, som publicerats på vår Facebook-sida, återges här i svensk översättning. I…

    Läs mer

> Fler sätt att stödja SIRA-skolorna

> Nyhetssida om skolornas arbete

> Följ SIRA på Facebook: facebook.com/siraskolorna