Höstens krigshandlingar i Mellanöstern sänder chockvågor av oro och fruktan. Även SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko påverkas. De gör allt för att samla de barn som kan ta sig dit på ett säkert sätt. De vill ge barnen en trygg punkt i en orolig tid.

DITT STÖD BEHÖVS!

Om konflikten ska kunna lösas måste det finnas människor på båda sidor som tror på försoning och samförstånd och som lever i respekt för olikheter, religion och samhällsklass. Detta är vad SIRA-skolorna arbetar med hela tiden.

Nu är det viktigt att stödja alla de goda krafter som finns i och runt skolorna; anställda, elever och deras familjer – vanliga palestinier som arbetar för en bättre framtid. De behöver vår omtanke och våra böner. Med en gåva till SIRA är du med och stöder detta fredsarbete. Swisha ditt bidrag nu till till 90 00 779!

Stiftelsen SIRA står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll.
Swish: 90 00 779 • Plusgiro: 90 00 77-9 • Bankgiro: 900-0779

  • Skolarbetet pågår – trots allt

    Skolarbetet pågår – trots allt

    Salwa Shareef, rektor på SIRA -skolan i Jeriko, berättar om skolundervisningen under den nyligen uppblossade konflikten. Alla känner att de är i fara även om de befinner sig en bit ifrån stridigheterna. Ingen vet när eller om de kommer att…

    Läs mer

Fakta om SIRA – Swedish Relief Association
SIRA är en svensk stiftelse som driver två specialskolor i Palestina. Skolorna, som finns i Betlehem och Jeriko, ger specialundervisning för barn mellan 6 och 12 år med inlärningssvårigheter. Verksamheten finansieras med frivilliga medel från enskilda och anslag från bidragsorganisationer, kyrkor och andra frivilligorganisationer samt terminsavgifter. Arbetet vilar på kristen värdegrund.

Fler sätt att stödja SIRA-skolorna

Nyhetssida om skolornas arbete

Följ oss på Facebook: facebook.com/siraskolorna