SIRA lägger en grund för framtiden

SIRA är en svensk stiftelse som driver två skolor i Palestina. Skolorna ger specialundervisning för barn mellan 6 och 12 år med inlärningssvårigheter.

Skolan är grunden för framtiden. Men för barn som har problem att läsa, räkna och skriva är skolgången ingen självklarhet. SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko är idag de enda skolorna i Palestina som är helt inriktade på specialundervisning. Här får fler barn möjlighet att bygga en bra grund att stå på.

Verksamheten finansieras med frivilliga medel från enskilda och anslag från bidragsorganisationer, kyrkor och andra frivilligorganisationer. Arbetet vilar på kristen värdegrund.

Foto: Nils-Olof Tägt

Följ nyhetssidan för att veta vad som händer inom SIRA.