Styrelse

Thomas Nilsson, ordförande
Arbetet och utvecklingen på SIRA skolorna har jag kunnat följa med stort intresse under många år. Redan under den tid då jag arbetade i Immanuelskyrkan i Stockholm på 1980-90-talet blev jag bekant med SIRA både vad gäller skolorna på plats och stiftelsens arbete i Sverige. Jag har suttit i SIRA-styrelsen tidigare under en period och gör det nu igen sedan 2022. Jag har haft möjlighet att besöka skolorna i Betlehem och Jeriko. Verksamheten möter en målgrupp som annars skulle ha väldigt svårt att ta sig vidare i utbildningssystemet. Den tid och undervisning som barnen får på skolorna tror jag kan vara livsavgörande för dem. Den värdegrund och det bemötande som familjerna får i kontakten med SIRA har stor betydelse i hela det palestinska samhälle där de bor och lever. Jag tror inte att det är fel att tala om SIRA:s arbete som ett långsiktigt arbete för fred. Det handlar om att implementera en människosyn och värdegrund som har kraft och möjlighet att växa sig stark långt utanför skolornas väggar.

Fred Nilsson, vice ordförande
Jag reste till Västbanken första gången 1971. Hade med mig en tidning om SIRA, och letade mig så småningom fram till det som då var ett barnhem. Engagerade mig i styrelsen år 2019 eftersom jag tror på verksamheten som SIRA bedriver och anser dessutom det vara ett bra sätt att fördjupa engagemanget i Palestina.

Eva Berggren Lindblom, sekreterare 
Jag besökte SIRA för första gången för några år sedan, bodde i gästlägenheten och fick följa med socialarbetaren Amal på hembesök hos eleverna. Under min tid på skolan insåg jag vikten av SIRA:s arbete och väl åter i Sverige bestämde jag mig för att engagera mig i SIRA:s arbete, vilket jag gjort sen dess som sekreterare i styrelsen. Ett engagemang i SIRA är en möjlighet att få vara med och bidra till något gott mitt i den svårlösta konflikten, med de konsekvenser den medför för palestinier. 

Johan Bohman, ekonomiansvarig
Jag besökte SIRA-skolorna för många år sedan i samband med en resa i regionen tillsammans med en grupp från Immanuelskyrkan i Stockholm och har sedan dess  följt SIRA på armlängds avstånd. Jag har varit engagerad i styrelsen sedan år 2020 och anser att SIRA är ett fantastisk bra sätt att stödja barn som växer upp mitt i ett konfliktområde där framtiden är oviss. 

Khalil Ansara
Jag kom i kontakt med SIRA för första gången för drygt 30 år sedan då jag besökte skolan i Betlehem och har arbetat i styrelsen i mer än fem år. Jag tror verkligen på vad SIRA gör och är övertygad om att SIRA behövs. Mitt engagemang är ett litet bidrag till barnen i Palestina. 

Annika Eclund
År 2000 var jag Bildas mellanösternstipendiat och besökte då skolan i Betlehem regelbundet och har därefter besökt skolorna vid åtskilliga tillfällen. Blev invald i styrelsen år 2021. Mitt hjärta bultar för platsen SIRA verkar i, men framförallt för alla barnen på SIRA. Min erfarenhet från såväl läraryrket som elevhälsan, men också av Israel och Palestina, hoppas jag kan bli en tillgång i mitt arbete för SIRA framgent.

Kristian Holmgren 
Jag har länge känt till SIRA och följt hur verksamheten utvecklats. Under en stor del av mitt yrkesliv har jag arbetat på folkhögskola och därför vet jag vad det betyder att ge unga människor en andra och tredje chans. Detta i kombination med ett intresse för fredsfrågor ledde till att jag 2021 engagerade mig i SIRA:s arbete.

Lena Norell
Jag kom för första gången i kontakt med SIRA när jag på 1980-talet var på volontärsuppdrag i Jerusalem. När skolan skulle starta år 1991 fick jag möjlighet att vara med. Först som volontär, sen som rektor. SIRA står för något som annars saknas i det palestinska samhället. Utan SIRA skulle många barn förlora sin möjlighet till skolgång. I detta viktiga arbete vill jag gärna vara en del! 

Leif Larsson 
Kerstin Bjerhagen introducerade mig för SIRA och genom flera besök på skolorna när hon var platschef lotsades jag in i SIRA:s arbete. Först med en hjälpande hand avseende det praktiska på skolorna, därefter sedan år 2017 i styrelsearbetet. Under mina besök på skolorna såg jag vad SIRA betydde för eleverna, men även för alla föräldrar som genom den särskilda föräldraundervisningen ges verktyg att skapa en bättre framtid för deras barn.