Kontakt

Postadress:
Stiftelsen Svenskt Internationellt Hjälparbete – SIRA
Box 6588
113 83 Stockholm

Tel ordförande: +46 70 264 49 39

Allmänna frågor: info@sira.se
Ordförande: ordforande@sira.se
Ekonomi: ekonomi@sira.se
Hemsidan: webmaster@sira.se

Plusgiro: 90 00 77-9
Bankgiro: 900-0779
Swish: 90 00 779

Organisationsnr: 857202-7483