Rest in peace, Kerstin

SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko uttrycker genom rektor Nadira Saed saknad och deltagande med anledning av Kerstin Bjerhagens bortgång. Bilden visar Kerstin på skolexpeditionen i Betlehem. Den engelska texten, som publicerats på vår Facebook-sida, återges här i svensk översättning.

I hjärtat av varje utbildningsinstitution finns ett hängivet team av individer som outtröttligt arbetar bakom kulisserna för att forma dess framtid och upprätthålla dess värderingar. På SIRA-skolorna besannades denna känsla när vi nåddes av beskedet att Kerstin Bjerhagen, uppskattad tidigare ledamot i vår svenska styrelse, lämnat oss. Hennes plötsliga bortgång har djupt påverkat vår skolgemenskap och lämnat ett tomrum som känns hos elever, lärare och personal.

Nyheten om Kerstins bortgång möttes med chock och djup sorg över hela vårt campus. När hyllningar strömmade in från kollegor och vänner blev det uppenbart att Kerstins inverkan sträckte sig långt bortom överläggningar i styrelserum.

Kerstin beundrades för sin värme, ödmjukhet och genuina omsorg om varje elevs välbefinnande. I denna tid av sorg har vår skolgemenskap samlats och funnit tröst i gemensamma minnen och i ett kollektivt engagemang för att hedra arvet efter Kerstin.

När vi erinrar oss hennes insiktsfulla bidrag under ledningsmöten, hennes smittande optimism och hennes orubbliga tro på varje elevs potential, påminns vi om det bestående avtryck hon har lämnat på SIRA-skolorna.

Kerstins bortgång är en berörande påminnelse om livets övergående natur och vikten av att vårda varje ögonblick. Hennes anda lever vidare i de värderingar hon förkroppsligade och i det avtryck hon gjorde. När vi navigerar genom denna sorgeperiod finner vi tröst i att veta att Kerstins vision för våra skolor fortsätter att vägleda oss.

Vi är fast beslutna att hedra Kerstins minne genom att upprätthålla de principer som hon höll kära: integritet, medkänsla och ett uthålligt engagemang för pedagogik av bästa märke. Hennes arv kommer att fungera som en ledstjärna för framtida generationer av elever och ledare på SIRA-skolorna.

Sammanfattningsvis – förlusten av Kerstin Bjerhagen har djupt påverkat vår skolgemenskap och lämnat oss med en djup känsla av saknad och tacksamhet. I sorgen efter hennes bortgång påminns vi om den förvandlande kraften i ett hängivet ledarskap och det bestående avtrycket från ett helgjutet liv. Kerstins arv kommer för alltid att vävas in i den väv som utgör SIRA-skolorna och vägleda oss när vi strävar efter att uppfylla vårt uppdrag och leva i hennes vision av en ljusare framtid.

Vila i frid Kerstin, du kommer att vara djupt saknad på SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko.