SIRA tackar för 2023!

Det är alltid tråkigt att prata om ekonomi. Får vi det att gå ihop? Små organisationer måste lita till sina egna givare. SIRA:s budget bygger till stor del på e...