Tillsammans kan vi!

Lana Shawa är sekreterare och lärarassistent på SIRA-skolan i Jeriko sedan 2016. Här ger hon en inblick i vad skolan kan betyda för en familj. Jag har noterat a...

SIRA på MR-dagarna

Under tre intensiva dagar i november delade SIRA informationsdisk med Equmeniakyrkan under MR-dagarna i Helsingborg (MR = mänskliga rättigheter). Temat detta år...

Reprisen stöder SIRA

För fem år sedan öppnade Reprisen Second Hand i Abrahamsbergskyrkan Bromma. Idén var att skapa en social plattform, få folk att börja tänka på en hållbar vardag...