Hopp är möjligt!

Ett av SIRA-skolans huvuduppdrag är att ge eleverna på skolan verktyg att klara av den ordinarie skolgången. Al-Amal heter en av skolorna som många elever börja...