Hopp är möjligt!

Ett av SIRA-skolans huvuduppdrag är att ge eleverna på skolan verktyg att klara av den ordinarie skolgången. Al-Amal heter en av skolorna som många elever börja...

Druvskörd i Betlehem

Under ett läsår uppmärksammar personalen på SIRA-skolan olika traditioner. Dessa aktiviteter är bra tillfällen att stärka sammanhållningen, utveckla sociala fär...