Från glädje till förtvivlan

Från återseendets glädje när terminen startade och meningsfulla skoldagar förändrades livet för SIRA-skolornas barn till chock, rädsla och förtvivlan över de obegripliga grymheterna inte långt från Västbanken. Givetvis påverkas SIRA-skolorna av kriget mellan Israel och Hamas.

Ökad militär närvaro, skottlossning och gripanden förekommer också på Västbanken. En tidig morgon trillar det in ett meddelande i min telefon. En av rektorerna skriver att idag håller vi stängt, vi har fått förvarning om att det kan bli oroligheter under dagen …

Efter att inledningsvis ha uppmanat barnen att stanna hemma och försökt genomföra utbildningen digitalt, valde rektorerna att låta alla barn som på ett säkert sätt kunde ta sig till skolan göra det. Barnen behöver ett socialt sammanhang, där de kan bearbeta sin rädsla och försöka normalisera sin vardag, så gott det går.

Flera besök från SIRA:s styrelse var planerade under hösten, men under rådande omständigheter kan inga besök genomföras. Styrelsen har intensifierat sina kontakter med rektorerna och skolorna med i stort sett dagliga kontakter för att i möjligaste mån stödja och ge råd.

Det som nu sker skapar en grym verklighet som är svår att förklara för barnen när man dagligen har arbetat med tolerans och allas lika värde. Skolorna har blivit en mötesplats också för föräldrarna som kan dela sin oro och ge varandra stöd.

Att ge den uppväxande generationen erfarenheter av hur man skapar samförstånd och tolerans är i grunden ett långsiktigt fredsarbete. Skolorna skapar förebilder och modeller för framtiden. Om den här konflikten ska kunna lösas måste det finns människor på båda sidor som tror på försoning och samförstånd och som lever i respekt för olikheter, religion och samhällsklass. Detta är vad SIRA-skolorna arbetar med hela tiden.

Nu är det viktigt att stödja alla de goda krafter som finns i och runt skolorna. De behöver allt stöd vi kan ge och de behöver omtankar och våra böner.

Din gåva bidrar till en bättre framtid för de palestinska barnen och deras familjer.

Thomas Nilsson

Ordförande SIRA