Gharam Saradeh

Gharam Saradeh är en flicka som 2018 började på SIRA-skolan i Jeriko. Då var hon fyra och ett halvt år och hade ännu inte börjat i förskolan. Hennes föräldrar h...