SIRA tackar för 2023!

Det är alltid tråkigt att prata om ekonomi. Får vi det att gå ihop? Små organisationer måste lita till sina egna givare. SIRA:s budget bygger till stor del på egna givare.

Med spänning gör vi månadsavstämningar och med glädje kan vi konstatera att omsorgen om SIRA:s arbete är stort. Vi gör nu bokslut för 2023 och kan glädjas åt positiva siffror.

Tack alla givare för att SIRA kan fortsätta sitt viktiga arbete. Med frimodighet hoppas vi på ett gott 2024.

Hanz Linderyd