Att stödja och uppmuntra

Lektionen med Maysara handlade om att öka hennes förmåga att prata om och uttrycka sina känslor.

SIRA-skolorna vill se varje elevs hela situation och ge både stöd och uppmuntran. Om detta skriver Amal Handal, socialarbetare vid skolan i Betlehem:

På SIRA-skolan i Betlehem erbjuder vi individuell träning för elever med särskilda behov. Eftersom jag är socialarbetare håller jag i dessa lektioner efter lärarnas önskemål om särskild träning för någon elev. Även föräldrar erbjuds enskilda träffar med vägledning kring hur de kan fortsätta med träningen av sina barn på hemmaplan.

Träffarna behandlar flera olika utvecklingsområden. Först fokuserar vi på motoriska färdigheter som grov -och finmotorik samt koordination. Vi försöker även uppmana eleverna till fysisk aktivitet för att stärka sina muskler och öka välbefinnandet.

Sedan försöker vi genom roliga aktiviteter att stärka elevernas fokus, uppmärksamhet och koncentration. Vidare ger vi eleverna strategier för hur de kan få ökat självförtroende och hur de ska kunna delta i grupper och andra sociala sammanhang.

Vi försöker skräddarsy insatserna till att passa utifrån varje individs behov. Varje vecka träffas vi för att säkerställa att utvecklingen går framåt. SIRA-skolans mål är att uppmuntra positiva sammanhang, kärlek till skolarbete och personlig utveckling.

Text: Amal Handal

Översättning: Ingegerd Frick

Lektionen med Aram gick ut på att förbättra hans logiska färdigheter genom logiska spel.
Lektionen med Aram gick ut på att förbättra hans logiska färdigheter genom logiska spel.