Skolan blir en trygg plats i en otrygg tid

Varje dag sedan 7 oktober 2023 har SIRA-skolorna i Jeriko och Betlehem spelat en betydande roll. De har varit i gång i stort sett hela tiden förutom ett fåtal dagar. Vid dessa tillfällen har utbildningen hållits online.

Rektor Salwa Shareef i Jeriko rapporterar att höstterminen inneburit många utmaningar, hinder, drömmar och hopp.

– Vi har kunnat undervisa eleverna på ett säkert sätt och lärt dem genom dagliga aktiviteter att livet ligger framför dem, att deras drömmar kommer att bli verklighet och att de alltid måste komma ihåg att vi och deras föräldrar älskar dem.

Rektor Nadira Saed i Betlehem kommenterar att skolan förstår hur svårt det är för eleverna att fokusera på att lära sig när tusentals människor mister livet.

– Vi fokuserar på det vi kan göra med det vi har. Det är så mycket som vi inte kan ha kontroll över, men vi håller fast vid att skolan är till för utbildning. Vi strävar efter att utbilda våra elevers hjärtan och sinnen. De litar på vår omsorg och håller hoppet levande.

Trots oroliga tider har skolorna kunnat ha aktiviteter som har hjälpt eleverna att hantera de svåra tankar och känslor som de bär inom sig. De har fått strategier för hur de kan minska sin stress och öka sin känsla av trygghet.

I Jeriko har skolan kunnat ordnat individuella träffar och gruppträffar för föräldrarna för att visa på att eleverna behöver få stöd, skydd och uppmärksamhet liksom att de behöver få undervisning. Ibland har det varit omöjligt för specialister, till exempel talpedagog, att kunna nå Jeriko. Inte heller har alla lärarstudenter kunnat komma till sin praktikplats.

I Betlehem har oroligheterna påverkat möjligheterna att göra uppföljningsbesök hos de elever som har återgått till reguljära skolan. Det har inte heller gått att göra hembesök hos de elever som bor i FN:s flyktingläger på grund av sammandrabbningar och avstängda vägar.

En del föräldrar i Jeriko har blivit arbetslösa på grund av den spända situationen och några brottas med svårigheter att betala skolavgifterna. De familjer som haft behov har även fått hembesök av rektor och socialarbetare. Betlehem har gått från att ha haft fullbokade hotell till att bli en stängd och tom stad. Detta har en mycket stor inverkan på familjerna som är helt beroende av inkomsterna från turismen.

Konsekvensen blir att de inte kan betala barnens skolavgifter. Skolan gör vad den kan för att stötta med gåvor som kommer från SIRA:s givare i Sverige.

Rektorer och personal är tacksamma över det stora stöd man känner från SIRA:s vänner och för att skolorna+barnen finns i tankar och böner. Det är en omsorg och ett stöd som behövs.