Tre systrar på SIRA-skolan i Jeriko

Salsabil Abu Samaan är en flicka i Jeriko som gick på SIRA-skolan för tolv år sen. Hon började i första klass eftersom hon hade, inte bara svårigheter med att läsa och skriva, utan också problem med minnet, koncentrera sig och samverka med andra.

Salsabil gick tre år på SIRA-skolan och återgick sedan till ordinarie skolgång. Under tiden på SIRA-skolan utvecklades hon positivt och lärde sig att hantera svårigheter. Hon lärde sig att läsa och skriva samt hittade strategier för att komma ihåg det hon lärt sig.  Det visade sig att hon hade och har en mycken god minnesförmåga. I dag konstaterar hon att det inte finns några bättre metoder än de som lärarna på SIRA-skolan använder. Metoderna är inte så traditionella utan mer lekfulla.

Salsabil fick också hjälp med att utveckla sin personlighet, vilket hon hade stor nytta av när hon kom tillbaka till den ordinarie skolgången. Hon hade en tuff tid i den ordinarie skolan, främst med tanke på hur hon bemöttes av andra elever. Hon bestämde sig för att hon skulle klara det, fortsatte med sina studier och tog examen med goda betyg. Nu har hon bestämt sig för studier inom affärssektorn på universitetet. Salsabil menar att hennes framgångar mycket beror på SIRA-skolans lyckade insatser i hennes liv.

Det är inte bara Salsabil i familjen som har gått på SIRA-skolan utan även hennes systrar Rital och Celine. Rital gick på SIRA-skolan i tre år och fortsätter nu sina studier i den ordinarie skolan. Celine, som är den minsta systern, går nu i förskoleklass på SIRA-skolan. Hon drömmer om att, liksom sina systrar Salsabil och Rital, komma över sina svårigheter med hjälp av en tid på skolan.

Framgångssagan för Salsabil bevisar att SIRA-skolans metoder lämnar avtryck hos elever som brottas med inlärningssvårigheter och ger dem verktyg och förutsättningar att nå sina mål.

Foto: Salwa Shareef

Text: Hiba Qabani

Översättning: Ingegerd Frick