Hopp är möjligt!

Ett av SIRA-skolans huvuduppdrag är att ge eleverna på skolan verktyg att klara av den ordinarie skolgången. Al-Amal heter en av skolorna som många elever börjar på efter tiden på SIRA-skolan. Den ligger i Beit Jala. Amal betyder hopp.

Som socialarbetare är en av mina uppgifter att besöka och hjälpa elever som tidigare har gått på SIRA-skolan men nu studerar i den ordinarie skolan som till exempel Al -Amal. Det gör jag genom återkommande uppföljningsbesök där syftet inte bara är att observera utan även ge eleverna hopp, få dem att inse sina framsteg, utmana och fortsätta stötta dem vid varje steg som de tar. SIRA-skolans uppgift är alltså inte över bara för att eleverna gått vidare till annan skola.

Senast jag besökte Al-Amal välkomnades jag av tidigare SIRA-elever med breda leenden och öppna armar. Det var tydligt att de kände sig värdefulla, uppmuntrade och förstärkta i sin tro att varje barn förtjänar en chans att utvecklas.

Processen med att flytta en elev från SIRA-skolan till Al-Amal är inte utan utmaningar. Det krävs av eleverna att de ska kunna förhålla sig till en ny omgivning, nya kamrater och ett annorlunda skolsystem. Det som slog mig mest vid besöket var deras fantastiska förmåga till anpassning. Trots svårigheter som de mötte tog de till sig förändringar med öppna hjärtan och en beslutsamhet att lyckas.

Vid uppföljningsbesöket var det lätt att notera deras framsteg. Prestationerna vittnade om en hängivenhet och orubblig tilltro till sina lärare och samhället. Men dessa elevers resa är långt ifrån över och vårt engagemang i deras framgångar kvarstår. Vi förstår att utmaningar kommer att dyka upp men vi kommer troget att ta itu med problemen snabbt och effektivt. Integrationsprocessen är ständigt pågående och vi arbetar ständigt med att förbättra villkoren för eleverna.

Oavsett vilken skola eleverna går på efter tiden på SIRA-skolan står vi fast vid vårt åtagande att försäkra oss om att varje elev har möjlighet att blomstra och bli en hoppets ledstjärna i samhället.

Text: Amal Handal

Översättning: Ingegerd Frick