Skolarbetet pågår – trots allt

Salwa Shareef, rektor på SIRA -skolan i Jeriko, berättar om skolundervisningen under den nyligen uppblossade konflikten.

Alla känner att de är i fara även om de befinner sig en bit ifrån stridigheterna. Ingen vet när eller om de kommer att bli direkt involverade. Vi ber till Gud om beskydd, säger Salwa och vi gör allt vi kan för att hantera situationen. Flera föräldramöten har arrangerats och krisplaner har upprättats.

Alla är påverkade psykiskt och vi lever under press och spänning. Den pågående situationen påverkar eleverna, deras familjer och personalen. Eleverna ser på nyhetssändningar och upplever nattliga räder i närområdet, främst i flyktinglägren.

Många av elevernas föräldrar, som har arbete i Israel, har dessutom förlorat sina inkomster.

Skolarbetet pågår trots allt. I skolan får eleverna tillfälle att berätta om och bearbeta sina upplevelser och sin rädsla. De får undervisning och de kan leka. Under dagtid är det oftast möjligt att ta sig till skolan. Endast ett fåtal dagar har skolan varit stängd på order av Utbildningsdepartementet.  Dessa dagar har vi arrangerat distansundervisning. Personalen har utarbetat en krisplan för att kunna hålla igång undervisningen vid sådana tillfällen.

Översättning och sammanfattning: Ingegerd Frick