Föräldrarna är nyckeln till barnens framgång

Kärlek, värme och aktivt deltagande från föräldrar har lett till framgång för SIRA-skolans elever. Skolans personal anser att föräldrar verkligen är viktiga och spelar en betydelsefull roll för undervisningen av deras barn.

Under många år har SIRA-skolan i Jeriko haft workshops för föräldrar som inte är vana vid att ha en så tydlig roll i sina barns utbildning. I den ordinarie skolan brukar fokus på föräldramötena vara att prata om problem och klaga på barnen. Men på SIRA-skolan är det viktiga att få föräldrar att känna sig värdefulla och bli bemötta med kärlek och respekt.

När SIRA-skolan började med workshops var det till en början mammorna som kom, men dessa kurser utvidgades med tiden i syfte att försöka få även papporna att bli delaktiga.  I Palestina är det inte så vanligt att papporna tar ansvar för barnens skolgång men tack vare dessa kurser har de börjat känna sig delaktiga och betydelsefulla. De har insett vilken påverkan en pappa har på sitt barn.

Dessa workshops har brutit ner barriärerna mellan elever, föräldrar, lärare och annan skolpersonal. Speciellt är att SIRA-skolans personal bryr sig om elevernas känslor, mående och sociala aspekter samt att vi lyssnar på familjernas svårigheter. Föräldrar får också tillfälle att besöka lektionerna och vara delaktiga i skolans aktiviteter. Detta bygger broar av kärlek och samarbete mellan hem och skola. Föräldrarna är stolta över att det finns en SIRA-skola i Palestina och menar att deras barn fått ett leende på sina läppar när de börjat SIRA-skolan. Föräldrarna i sin tur känner sig mer medvetna, nöjda och glada och accepterar sina barns inlärningssvårigheter med kärlek utan att känna skam eller avvisa dem. Detta är precis vad SIRA-skolan är till för.

Text och foto: Salwa Shareef
Översättning: Ingegerd Frick