Druvskörd i Betlehem

Under ett läsår uppmärksammar personalen på SIRA-skolan olika traditioner. Dessa aktiviteter är bra tillfällen att stärka sammanhållningen, utveckla sociala färdigheter och arbeta tillsammans för att nå ett gemensamt mål. Aktiviteterna ökar elevernas självförtroende och ger möjlighet till mer informell kontakt mellan elever och lärare.

Personalen anser att undervisning inte är begränsad till att bara läsa böcker. Med hjälp av roliga aktiviteter i skolan blir inlärning mer intressant och rolig. Eleverna kan då delta i aktiviteter som att ta del av nyheter, lyssna på traditionell folkmusik och spela olika spel. De får en produktiv rast från vanliga studier och kan utforska sina styrkor och förmågor vid sidan av det vanliga skolarbetet.

En av dessa aktiviteter är druvskörden i september. Den startar med att alla på skolan samlas utomhus för att få information om dagen. Eleverna delas in i grupper och får gå till klassrummen för att lära sig om gammaldags, traditionell druvskörd i Palestina. De får se en film om hur man odlar, plockar och torkar druvor och vilka olika produkter man kan få från druvor. Eleverna har även med sig druvor från sina egna vingårdar och lite olika smakprov baserade på druvor.

Under dagen spelas musik lite varstans i skolan och många elever sjunger med eller dansar ”Dabka”, en traditionell palestinsk dans. Som avslutning serveras en traditionell arabisk lunch bestående av fyllda vinbladsrullar.

På SIRA-skolan är vi övertygade om vikten av att bryta den traditionella undervisningen ibland för att ge eleverna tillfälle att utveckla andra förmågor och få bättre självförtroende.

Text: Nadira Saed

Foto: Mary Hawash

Översättning: Ingegerd Frick