Tillsammans kan vi!

Lana Shawa är sekreterare och lärarassistent på SIRA-skolan i Jeriko sedan 2016. Här ger hon en inblick i vad skolan kan betyda för en familj.

Jag har noterat att det inte är ovanligt att flera elever kommer från samma familjer så jag har tänkt att inlärningssvårigheter kanske är ärftligt.

2017 började Habiballah, äldste sonen i sin familj, på SIRA-skolan eftersom man upptäckte att han hade svårigheter med att lära sig läsa. Genom samarbete mellan skolpersonal och föräldrar kunde han snart komma över sina svårigheter och lyckades väl i sitt skolarbete.

Därefter insåg föräldrarna att deras tre yngsta barn hade samma problem men på olika nivåer. De började därför också på SIRA-skolan. Habiballah, Omar och Celine kunde efter en tid på SIRA-skolan återgå till den reguljära skolan. Tack vare undervisningen de fick på SIRA-skolan klarar de nu utan problem att hänga med i den vanliga skolan. Deras yngste son Mohammed går fortfarande på SIRA-skolan i klass 1 men vi hoppas att han ska kunna återgå till den reguljära skolan.

Barnens mamma konstaterar att SIRA-skolan varit nödvändig för sönernas utveckling. Hon säger lite skämtsamt att hon önskar sig fler barn så att hon kan skicka också dem till SIRA-skolan.

                Text: Lana Shawa

Översättning: Ingegerd Frick