Med barnens bästa för ögonen

Med barnens bästa för ögonen. Brinnande engagemang och uthållighet. Så minns vi Kerstin Bjerhagen.

Sista veckan i juni fick SIRA:s styrelse det sorgliga beskedet att vår mångåriga volontära medarbetare Kerstin Bjerhagen fått avsluta sin jordevandring. Kerstin arbetade kärleksfullt och troget med skolledning och medarbetare på SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko. Under många år skötte hon bokföring och ekonomiredovisning och stöttade de lokala medarbetarna på skolorna, vid åtskilliga tillfällen på plats i Palestina. Hennes glädje i det arbetet gick inte att ta miste på.

Det är med saknad och tacksamhet som SIRA:s styrelse minns Kerstin Bjerhagen och hennes livsgärning. Vi lyser frid över hennes minne.

SIRA:s styrelse genom Thomas Nilsson, ordförande