Rest in peace, Kerstin

SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko uttrycker genom rektor Nadira Saed saknad och deltagande med anledning av Kerstin Bjerhagens bortgång. Bilden visar Kerstin ...