SIRA på besök våren 2022

Vill du veta mer om SIRA och kanske köpa hantverk producerade i närområdet kring våra skolor? Våren 2022 finns flera tillfällen att möta representant från styrelsen (namn inom parentes).

16 januari   kl 11    Älvsjökyrkan (Nils-Olof Tägt)

30 januari   kl 11    Jakobsbergskyrkan (Nils-Olof Tägt)

13 februari kl 11    Centrumkyrkan, Tumba (Nils-Olof Tägt)

20 mars      kl 10     Valsätrakyrkan, Uppsala (Nils-Olof Tägt)

6 mars       kl 11     Rodenkyrkan, Norrtälje (Anders Andersson)

27 mars      kl 11     Österledskyrkan, Gamla Uppsala (Nils-Olof Tägt)

22 maj        kl 11     Björklinge Missionskyrka (Nils-Olof Tägt)

Observera att tiden kan komma att ändras med hänsyn till rådande pandemi.