Ord från ordförande

Anders Andersson

Så skriver vi 2022. Året då vi hoppades att pandemin skulle vara över och att vi skulle kunna återgå till ett mera normalt liv. Men, där är vi inte än. Den nya virusvarianten, omicron, sprider sig snabbt och konsekvenserna av den känner vi ännu inte till fullo.

Nu finns omicron även i Palestina, i ett land redan hårt prövat av pandemin och dess konsekvenser. Det är ett ansträngt läge för sjukvården, hög arbetslöshet och den allmänna politiska oron i relation till Israel.

Här utgör våra skolor i Betlehem och Jeriko ett andningshål för de barn som går i dem. Arbetet i skolorna har kunnat fortgå under hela pandemin. Det handlar inte bara om kunskapsförmedling utan skolorna är en trygg plats för barnen, där de möts med respekt och kärlek. Det betyder också att familjerna kan känna sig trygga. För att detta ska kunna fortgå behöver vi Ditt stöd.

TACK för allt stöd under 2021 – Vi hoppas på fortsatt, kanske t.o.m. utökat, stöd för 2022.

Anders Andersson, ordförande