Solskenshistoria – Rimas Hajja i Jeriko

Ända sedan SIRA-skolan startade i Jeriko 1994 har många solskenshistorier utspelat sig, när elever med inlärningssvårigheter fått hjälp med sina svårigheter och kunnat återvända till ordinarie skolgång.

Tack vare personalen på SIRA-skolan kan eleverna förbättra sina skolresultat och personliga utveckling. Många går dessutom vidare och läser på universitet eller får ett bra arbete.

Rimas Hajja började på SIRA-skolan 2014. Hon kunde varken läsa eller skriva och hade svårt att koncentrera sig och samarbeta med de andra eleverna och lärarna.

Rima började på SIRA-skolan i första klass och gick där i tre år. Under den tiden ökade hon markant sina prestationer och sin sociala förmåga. Hon fick arbeta efter en individuellt anpassad plan där personalen utgick från hennes förmågor i sång och musik. Hon var den som fick ta emot och hälsa besökande välkomna. Hon blev också skolans representant vid aktiviteter och tävlingar utanför skolan.

Det var inte enbart personalen på SIRA-skolan som hjälpte Rima i hennes utveckling. Även samarbetet mellan föräldrar och skolan hade stor betydelse. Hennes mamma säger: ”Min dotter hade stora svårigheter med att läsa och skriva. Hon hade svårt att koncentrera sig och var blyg. SIRA-skolan hjälpte henne att övervinna det svåra och gav henne möjlighet att utvecklas inom flera områden”.

I dag går Rima i årskurs nio och har fått bland de högsta betygen, 91%. Hon har fortsatt att utveckla sin hobby, som är att spela fiol. Hon har en fantastisk sångröst och deltar i flera konserter. Hon har också blivit vald av sina skolkamrater till att vara ordförande för elevkåren. De valde henne för hennes starka personlighet och fantastiska idéer.

Nu satsar Rima på att nå de bästa betygen så att hon kan komma in på den Medicinska fakulteten. Hennes dröm och mål är att studera till läkare. Hon är både envis och målinriktad och kommer att kämpa hårt för detta.

Text: Kholoud Abdelsalam
Foto: Salwa Shareef
Översättning: Ingegerd Frick

Miljöarbete i Betlehem

Tack vare Betlehems kommun och stiftelsen John Paul II, som tillsammans driver ett projekt, ”Betlehem – ett grönt samhälle”, fick eleverna på SIRA-skolan vara med om en rolig dag fylld av aktiviteter med miljö och hållbarhet som tema. Under dagen fokuserades på ”Tre R”- Reduce-Reuse- Recycling (=minska, återanvänd, återvinn.)

Eleverna fick lära sig hur olika material och avfall påverkar miljön och hur vi dels kan begränsa vårt avfall och dels återvinna det. Eleverna hade tagit med sig en tom plastflaska hemifrån och fick prova på återanvändning genom att göra om flaskan till en planteringskruka, vilken de sedan dekorerade och fyllde med jord. Därefter planterade de en liten salvia, som de fick ta med sig hem.

Aktiviteterna under dagen innebar att eleverna var delaktiga, tog aktiv del i diskussioner, lyssnade, observerade och var engagerade. De kom med flera intressanta frågor och gav bra och dåliga miljöexempel från sin vardag. En mycket viktig dag!

Text och foto: Amal Handal Översättning: Ingegerd Frick

Äntligen på plats!

Efter en vår med förhinder och uppskjutna besök på SIRA-skolorna är vi nu äntligen på plats och får träffa lärarna, barnen och rektorerna i Betlehem och Jeriko.

Det är sommarvarmt när vi anländer och barnen leker på skolgården, dom skrattar och stojar uppenbart glada och nöjda över att få vara på skolan och träffa sina kompisar.

Skolorna är öppna och verksamheten pågår för fullt. I leken och i mötet med varandra försvinner rädslan och spänningen som har varit påtaglig under våren. 

Det var knappt att pandemins begränsningar upphört och möjligheten att besöka SIRA-skolorna hade återkommit som det nya spända läget med våldsutbrott och avspärrningar gjorde vardagen orolig och begränsad. I perioder var skolorna stängda av säkerhetsskäl. Nu är verksamheterna i full gång och leken och lektionerna fyller livet med meningsfullhet och glädje.

Det är uppenbart stolta rektorer och lärare som berättar om hur de arbetar och hur man med specialpedagogik försöker möta de olika utmaningar som barnen har när de kommer till skolan. Hur man försöker bygga upp trygghet och självtillit för barnen som många gånger har tappat allt självförtroende efter tidigare erfarenheter. Framgångsberättelserna är många både när vi läser utvärderingsresultaten och när vi hör berättelserna och träffar barnen i verkligheten. Efter några dagar på plats så är de bärande känslorna; stolthet och glädje, verksamheten förändrar verkligheten för så många familjer och tillför hopp och framtidstro där det behövs som mest.

Thomas Nilsson, SIRA:s ordförande

Jag kan, jag vill och jag kommer att lyckas

Rama Khaled är en flicka som bor i Jeriko och nu går i tredje klass på SIRA-skolan. Hon gick tidigare i en privatskola, där skolgången inte fungerade för henne. Hon var utsatt för mobbning, hade svårt för att koncentrera sig och kunde inte sitta stilla i klassrummet. Lärarna kände sig tvungna att avvisa henne från klassrummet för att hon inte skulle störa de andra eleverna.

Hennes föräldrar sökte därför och fick en plats för henne på SIRA-skolan. Efter tester av olika slag började personalen på SIRA-skolan att arbeta med hennes uppförande, känslor och sociala beteende. Det var viktigt att jobba med hennes självförtroende och att hon skulle kunna få känna sig omtyckt och accepterad. Hon fick också hjälp med att utveckla sina ledaregenskaper och förmågan att hjälpa sina klasskamrater med olika skoluppgifter.

När Rama började på SIRA-skolan hade föräldrarna stora problem med att hantera henne. Men efter en tid började de också bli en tillgång i hennes utveckling såväl socialt som kunskapsmässigt. De blev medvetna om hur viktigt det är att acceptera sitt barns svårigheter och olikheter samt öka Ramas utmaningar och hopp inför framtiden. Föräldrarna kan nu stolta berätta om hur deras dotter har utvecklats. Nu fungerar relationen till de andra eleverna, och hon kan läsa, skriva, uttrycka sina åsikter och lösa problem.

Nästa termin ska Rama tillbaka till den ordinarie skolan utrustad med nya färdigheter och ett gott självförtroende. Hennes motto: “jag vill, jag kan och jag kommer att lyckas” lever i allra högsta grad.

Text: Kholoud Abdelsalem
Foto: Salwa Shareef

Så förändrade SIRA livet för Marisol

Marisol var nio år när hon började på SIRA-skolan i Betlehem. Hon var en hyperaktiv flicka som hade svårt att sitta stilla och fokusera på en uppgift. Dessutom behandlades hon inte väl av sina lärare och klasskamrater. Detta ledde till att hon fick dåligt självförtroende och det påverkade också hennes mående negativt.

Hennes mamma blev desperat när hon såg hur Marisol led och försökte få hjälp. Hon började leta efter andra skolor som skulle kunna hjälpa Marisol. Hon fick då höra talas om SIRA-skolan. Där fick hon äntligen den hjälp hon behövde.

Vid ett samtal flera år senare säger Marisol:
”I skolan var det många aktiviteter och pedagogiska metoder som uppmuntrade mig att älska mina studier. Jag kunde sitta ner och tiden bara flög i väg när jag pluggade. Det var en enorm förändring för mig”.

Efter fyra år på SIRA-skolan flyttade Marisol tillbaka till den vanliga skolan där hon så småningom tog studenten. Därefter gick hon en kurs i barnomsorg. Hon har fortsatt att studera trots alla utmaningar som hon har mött. Nu går hon tredje året på bibelskola vid Bethlehem Bible College.

Marisol har verkligen lyckats med sina studier och vill fortsätta att utbilda sig. Hon säger: ”Jag älskar att lära mig nya saker som påverkar och förändrar mitt liv och mina tankar. Jag vill bara fortsätta och fortsätta. Inget kan stoppa mig mer än jag själv. Jag vill uppmuntra andra att förverkliga sina drömmar. Låt inget stå i vägen. Lita på att Gud kan använda alla människor trots de problem som de kan ha.”

Hennes framtidsdrömmar är att bli lärare och kunna dela sina erfarenheter med andra. Hon vill kunna förändra människors liv så som hennes eget blev förändrat. Det är mer än åtta år sen som Marisol lämnade SIRA-skolan men hon är fortfarande tacksam för vad skolan har gett henne. Hon kommer ofta på besök. Hon är heller inte rädd för att be om hjälp och vägledning när hon behöver.

Vi på SIRA-skolan är enormt stolta över hennes framgångar och önskar henne all lycka i framtiden.

Text/foto: Amal Handal

Översättning: Ingegerd Frick