Stolthet och oro

I början av maj besökte jag och några andra ur styrelsen våra skolor på plats. Vi var närvarande vid examinationen av de elever som lämnar i och med denna termin.

Det är en känsla av stolthet som infinner sig när man på ort och ställe kan följa elevernas arbete och möta de engagerade lärarna. Tänk att få bidra till detta! Och tänk om ni våra månadsgivare kunde få se vilka resultat som era bidrag ger upphov till. Och betänk att utan era insatser så skulle detta inte vara möjligt.

Ekonomin för innevarande år är dock ett orosmoment. Radiohjälpen bidrog för 2021 med 800 tkr och för detta år O kr. Valutakursen går inte vår väg. Månadsgåvorna visar en minskande tendens. Vi kämpar för att hitta nya bidrag från organisationer och vi behöver bli fler månadsgivare!  Hjälp oss hjälpa så vi kan fortsätta göra skillnad för barnen i Palestina!

        Johan Bohman

     Ekonomiansvarig

Äggjakt och clown förgyller påsken

Det har nyss varit påsklov. Den ortodoxa påsken infaller efter vår påsk. Dessutom har det varit Ramadan. Vad gör barnen på sina lov?

– Eftersom situationen är spänd i Betlehem är det svårt för barnen att hitta några fritidsaktiviteter. Det finns ingenting för dem att göra. Allt är stängt. Dessutom är det mycket varmt. Vissa dagar är det 30 grader eller mer och då kan det även blåsa sandstorm. Då vill man inte vara utomhus, säger Amal Handal, som är socialarbetare på SIRA-skolan i Betlehem.

Vad gör ni för att förgylla vardagen för eleverna under tuffare perioder?

– Eleverna tycker det är roligare att gå till skolan än att vara hemma. Vi fick bidrag från en företagare så vi ordnade en ”äggjakt” och fick besök av en clown, säger hon.

Det är mycket arbete för personalen just nu. Vad är det som pågår?

– Vi håller på och gör tester med de elever som kan tänkas börja på SIRA-skolan nästa termin. Dessutom är det dags att påbörja utvärderingarna av alla elevers kunskapsutveckling under läsåret.

Vad är det som syns på bilden här ovanför?

– Vi är mycket glada eftersom vi äntligen har lyckats få medel till att köpa högtidskläder till eleverna när de ska ta sin examen. Designern och skräddaren Heidi Hanoye håller på och syr klart dessa. Det här läsåret kommer vi att ha 28 elever som är klara för att lämna SIRA-skolan.

Foto: Amal Handal. Text: Ingegerd Frick

Hembesök hos Faris och Muhammad i Jeriko

Faris och Muhammad Saradeeh är bröder och går på SIRA-skolan i Jeriko. Muhammad går i tredje klass och Faris går i andra. Båda började på SIRA-skolan eftersom de har svårigheter med talet samt svårt att uppfatta och tolka sinnesintryck från omgivningen. Dessutom har de svårt med läsning och skrivning.

Pojkarna bor i en miljö där basbehoven knappt tillgodoses. Bostaden är gammal och ohälsosam. Den lantliga miljön med mängder av insekter och kryp påverkar deras hälsa. Familjen är mycket stor och även mormor och morfar bor med dem. Pappan är den enda som arbetar och har blivit av med jobbet flera gånger under pandemin. Det är oerhört svårt att få pengarna att räcka till mat, skolavgifter och andra basbehov.

Mamman har på grund av den stora familjen och pojkarnas småsyskon svårt att hinna med att deltaga i de samlingar och möten som skolan anordnar. Det är synd eftersom skolans arbete med hela familjen är viktigt för elevernas utveckling och möjlighet att övervinna sina svårigheter.

Text och foto: Salwa Shareef
Översättning: Ingegerd Frick

Intryck från aprilbesök: Visst gör SIRA skillnad!

Equmeniakyrkan och Erikshjälpen i Växjö har i många år varit engagerad i SIRA-skolorna, både ekonomiskt och genom personliga insatser. Det är sju år sedan någon från oss gjorde ett besök men nu fick jag den förmånen.

Jag hade bara information om SIRA:s verksamhet via hemsidan. Men de tre dagar som mitt besök varade var ändå tillräckliga för att överväldigas av det välorganiserade och hängivna arbete som görs. Inte minst mötet med barnen berörde mig, deras glädje och intensitet med vilket de gick in för skolarbetet. Det fanns en tacksamhet och motivation, som vi inte är vana vid i Sverige. Jag minns förberedelseklassen i Jeriko. Det räckte att titta på dem en och en så sken de upp med hela ansiktet med leenden som verkligen smittade. En annan klass visade stolt upp sin dans och bjöd med mig in i ringen.

Visst gör SIRA:s arbete skillnad för dessa barn med inlärningssvårigheter. I stället för att placeras i stora klasser på upp till 50 elever, får de nu en anpassad undervisning med individuellt stöd. Allt är välorganiserat och med ett omfattande pedagogiskt material.

En av dagarna följde jag med halva skolan i Betlehem på utflykt till Cremisan-klostrets skog. Där fick barnen närkontakt med naturen genom att använda alla sinnen. Nyfiket titta, lyssna, känna, lukta och plocka och sedan skapa. En närvarolektion i Guds natur.

Jo, vi investerar i de här barnens framtid – tillsammans.

Text och foto: Jon Hedberg

Motgångar för Norsin: ”Jag hoppas på mer stöd från familjen!”

Hej mina vänner!

Nu är det jag, Norseen Swayti, som skriver igen. Senast var jag väldigt glad över att det gick så bra för mig i skolan. Nyligen fick jag tyvärr lite sämre besked. När jag pratade med min lärare fick jag reda på att utvecklingen fortfarande går framåt när det gäller mitt skolarbete, men samtidigt sa hon att jag är mer disträ, har svårare att fokusera på skolarbetet och under den senaste tiden uppfört mig på ett sätt som lärarna varken känner igen eller accepterar.

Jag lovade min lärare att jag ska förbättra mitt uppförande och hoppas på mer stöd från min familj för att kunna uppfylla mitt löfte. Nästa gång jag skriver hoppas jag att jag kan berätta mer goda nyheter.

Vi hörs snart igen. Hejdå!

Text: Hiba Qabani
Foto: Salwa Shareef
Översättning: Ingegerd Frick