Arbetsterapeuter på SIRA-praktik

Under ett par månader har fyra blivande arbetsterapeuter från Betlehems universitet haft sin slutpraktik förlagd till SIRA-skolan i Betlehem. Det har varit en tillgång för våra elever att ha dessa praktikanter en tid på skolan.

Arbetsterapeuterna har även varit en god tillgång för både föräldrar och lärare. Genom att observera eleverna i klassrumsmiljö och på raster får lärarna hjälp med att identifiera elevernas svårigheter gällande motorik och kan utifrån sina iakttagelser ge vägledning kring hur man stöttar eleverna i deras utveckling, i såväl skolan som hemmet.

För en elev med motoriska svårigheter som påverkar inlärningen är det viktigt att läraren använder anpassade instruktioner och hjälpmedel. Genom sina kunskaper när det gäller barns utveckling, anatomi, fysiologi och utvecklingsvariation kan arbetsterapeuten visa på vilka hjälpmedel inom hälsa och medicin som finns tillgängliga för att hjälpa eleverna att hantera de motoriska problem som gör vardagen till en utmaning att bemästra. Vi är väldigt glada över den tid arbetsterapeuterna var hos oss!

Text: Nadira Saed

Översättning och bearbetning: Ingegerd Frick.

Lite om SIRA-skolorna

Skolorna är till för de elever som har olika typer av inlärningssvårigheter och därmed har svårt att kunna tillgodogöra sig undervisningen i vanliga stora skolor. Klasserna är små på SIRA med 10–11 elever i vare klass. Undervisningen kan då bli mer individuellt anpassad. Lärarna använder många olika slags undervisningsmateriel utifrån varje elevs behov och förutsättningar.

Alla barn har rätt att gå i skolan och utvecklas efter sina förutsättningar. Lärarna fokuserar på varje elevs styrkor och möjligheter snarare än på problemen. En viktig ledstjärna är att alla duger. Efter ett par år kan många elever gå tillbaka till vanliga skolan efter att ha fått ökat självförtroende och utvecklats såväl socialt som kunskapsmässigt.

SIRA har stor betydelse i samhället genom att tillvarata utsatta barns rättighet till utbildning och därmed motverka att de hamnar i utanförskap utan hopp och därmed i riskzonen för aggressioner och våld

Skolorna är öppna för elever från både kristna och muslimska hem och från alla samhällsgrupper. Utgångspunkten är den kristna grundtanken om allas lika värde. SIRA tar inte ställning till relationen mellan Israel och Palestina utan förespråkar en fredlig samexistens över etniska och religiösa gränser. Arbetssättet på skolan syftar till att lära eleverna respekt, kärlek, hopp, ärlighet och att acceptera andra människor. Genom detta sätt vill SIRA verka för demokrati, mänskliga rättigheter, fred och samförstånd.

Våld är ett ord som inte har någon plats inom SIRA. Undervisningen följer den palestinska läroplanen och är bunden till lagar som utfärdas av Undervisningsministeriet. Att älska sitt land och den plats man bor på är en del av undervisningen liksom att leva tillsammans i fred och kärlek.

En viktig del i skolornas arbete är kontakten med hemmen och därför anordnas föräldrautbildningar för att bygga en gemensam värdegrund för att bemöta och behandla barnen.

Många elever står på väntelista för att få en plats på SIRA skolorna. En utmanande uppgift för oss alla!

Vill du läsa mer om SIRA? Besök gärna hemsidorna www.sira.se och www.siraschoolholyland.com samt Facebook eller skicka efter vår folder.

SIRA – en livsavgörande resa

Jag heter Hussein Farah och vill berätta lite om mig själv. När jag var barn hade jag svårigheter att lära mig och umgås med andra och fick därför när jag var sju år möjligheten att lämna den kommunala skolan för att istället börja på SIRA-skolan. Jag hade svårigheter med såväl läsning, skrivning som räkning och kunde endast tolv bokstäver och bara några få siffror. Jag hade inget självförtroende, var villrådig och kunde inte uttrycka mina åsikter eller behov.

Jag gick på SIRA skolan i två år. Där fick jag stöd, omsorg, uppmuntran och kärlek. Många ansträngningar gjordes för att stärka min personlighet och öka mitt självförtroende samt lära mig att acceptera andra. Samarbetet mellan hem och skola blev starkare och mina föräldrar började acceptera mina svårigheter.

Efter tiden på SIRA-skolan har jag framgångsrikt kunnat fullfölja mina studier på olika nivåer.

Nu är jag 29 år och gift. Efter skolan blev jag clown och arbetade som volontär inom palestinska Röda Stjärnan. Därefter tog jag examen som chefskock vid en högskola i Jordanien. Numera arbetar jag som fotograf vid bröllop och andra festligheter. Det är ett speciellt projekt för mig att kunna möta livet och dess utmaningar.

Jag tillägnar SIRA-skolan mitt livs förändring och framgång. Tack vare stödet jag fick har min inlärningsförmåga ökat och min personlighet stärkts. Jag är inte blyg eller ens tveksam till att ta plats blanda andra, oavsett sammanhang. Jag har blivit modig och lämnar ett avtryck i min omgivning.

Tack från mitt hjärta till SIRA-skolan!

Hussein Farah

Snart är det sommarlov

Jag sänder er alla en vårhälsning från SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko nu när skolåret snart ska avslutas. Alla rosor står i sin mest praktfulla blomning i skolans trädgård. Den finaste blomningen står dock de 40 elever för som nu är mogna att efter något år lämna SIRA-skolorna för att återgå till den kommunala skolan. I bagaget har de med sig kunskaper, ett stärkt självförtroende och inte minst erfarenheten av att vara älskad för den man är.

I Jeriko examineras 12 elever den 4 maj och i Betlehem 28 elever den 16 maj. Musiklärare Khader övar med eleverna sedan några veckor på musiken och sångerna till avslutningen i Betlehem.

Behovet är stort och köerna långa till en plats på skolorna och sedan februari/mars testas de som söker de lediga platserna efter avgångseleverna. Till allas glädje kan Jerikoskolan starta ytterligare en klass i höst. Donationer har gjort det möjligt för SIRAs styrelse att ta beslutet att anställa en ny lärare och därmed dubbla antalet antagna nya elever till 25 i Jeriko.

Skolornas personal avslutade på Valborgsmässoafton det långa påsklovet med den årliga bussutflykten. Vi besökte Jordanflodens källflöden vid Banyas nedanför det fortfarande snöklädda berget Hermon och Tiberias med båttur på Gennesarets sjö.

Bussen fylldes av musik, sång och dans under hemfärden i mörkret genom Jordandalen. Så laddas ny energi och teamet svetsas samman inför det fortsatta krävande arbetet på våra SIRA-skolor.
SIRA skriver levande historia och ska den skrivas vidare behöver vi fortsatt det fantastiska stöd som ni trogna, nya och blivande givare ställer upp med.

Nils-Olof Tägt

Alla hjärtans dag…

…firas stort i Palestina och givetvis också i våra skolor.

Dagen började med att alla klasser fick besök av några clowner som lockade fram många skrattsalvor.

Sedan samlades de rödklädda eleverna i sina olika klasser för att tillsammans framställa dekalen WE LOVE SIRA.

Musiken strömmade ut från högtalarna och en del tog sig en ”sväng om”.

I klasserna passade man på att samtala om vikten av KÄRLEK.

Som avslutning bjöds alla på ett grant RÖTT äpple som ett tack från oss svenskar som fick förmånen att känna oss älskade.

Text: Kerstin Bjerhagen
Bild: Leif Larsson