Musikterapi på SIRA gav starkt intryck

EN SÖNDAG I BÖRJAN av februari kom vi till SIRA-skolan i Betlehem. Vi fick ett mycket varmt mottagande och volontärlägenheten stod till vårt förfogande där vi snabbt gjorde oss hemmastadda.

De följande dagarna blandades lektionsbesök på skolorna i både Betlehem och Jeriko, med rastaktiviteter och samtal med pedagoger och skolledning. Det var roligt att komma in i klasserna och möta barnens nyfikenhet och glädje. Överallt såg vi elever som trots sina svårigheter kämpade med matematik, engelska, arabiska och övriga ämnen.

En eftermiddag fick vi följa med en flicka, hennes klasslärare och skolans socialarbetare till flickans hem i ett av flyktinglägren i centrala Betlehem. Hembesöken är en viktig del av skolans verksamhet och vi fick ta del av flickans stolthet och glädje över att få vara i centrum – besökets viktigaste person. Genom att lyfta fram hennes framsteg på ett respektfullt och kärleksfullt sätt, gjorde socialarbetaren och läraren mötet till en fin stund för hela familjen.

Ett annat tillfälle som gjorde starkt intryck på oss, var när vi fick vara med på musikterapin. Det blev en stund av lugn koncentration för såväl barnen som oss. Barnen fick ge varandra taktil ryggmassage till stilla musik och även vi fick vara med. Att få känna ett litet barns händer på våra ryggar var en fin och varm upplevelse.

Rasterna på skolan i Betlehem präglades av stoj och stim, bråk och spring. När 80 barn ska samsas på skolgården blir det lätt kaotiskt. Kontrasten blev stor när vi sedan följde en grupp till biblioteket. Inom en minut satt barnen runt ett bord, försjunkna i varsin bok.

Koncentrationen blev hög när vi plockade fram ett ”stormemory” med bilder från Sverige. Barnen tog sig an spelet med stor entusiasm och alla gladdes med dem som lyckades plocka ihop par.

Från Jeriko tar vi bland annat med oss upplevelsen av en härlig idrottslektion med en engagerad, inspirerande och kärleksfull idrottslärare. Han hade lika roligt som sina elever!

Ett stort tack till alla er som gör det möjligt för så många barn att utvecklas på SIRA-skolorna i Betlehem och Jeriko!

Eva Berggren-Lindblom
Annika Renöfält-Grahn

Språkträning i Betlehem

Tal och språkträning för elever med särskilda behov kräver olika metoder beroende på varje individs styrkor och svagheter. På SIRA försöker vi ge eleverna verktyg så de kan fungera i kommunikation med andra både under skoltiden och senare i livet.

Eftersom förmågan att kommunicera är nödvändig uppmuntrar vi eleverna att uttrycka sina önskningar, behov, tankar, idéer och känslor på olika sätt. SIRA skolans talpedagog arbetar på ett stödjande och uppmuntrande sätt trots utmanande förhållanden.

Många känner till talpedagoger från kliniker och sjukhus men har ingen aning om vad en talpedagog gör i en skolmiljö. Kommunikationsproblem som inte blir bedömda och behandlade i barndomen hindrar ofta en människa från att lyckas senare i livet. Barn som har språkproblem får både svårt att förstå instruktioner och att delta i diskussioner, vilket kan leda till mindre lyckade resultat på arbetsuppgifterna.

Med allt detta i åtanke beslutade SIRA: s ledning att starta språkträning för behövande elever två gånger i veckan med hjälp av en talpedagog. Resultatet blev att elevernas inlärningsförmåga ökade i och med att de lärde sig att hantera sina kommunikativa svårigheter. Tjugo elever med speciella behov har fått hjälp under den gångna terminen och språkträningen kommer att fortsätta även under vårterminen.

SIRA gör allt för att kunna erbjuda eleverna den bästa undervisningen och finna nya metoder i detta arbete.

Text: Nadira Saed
Översättning: Ingegerd Frick

Färgglatt besök i Jeriko

SIRA-skolan i Jeriko har haft besök av elever från en skola i Jerusalem. Eleverna besökte oss för att fira och berätta om sitt initiativ som de kallade ”Gåvor i alla färger”. Projektet kan beskrivas som att det finns olika sätt att ge och visa omsorg.

Eleverna i åttonde klass bestämde sig för att ge SIRA-skolans elever omsorg, hopp, kärlek och stöd. De samlade därför ihop pengar från sina föräldrar och andra i Jerusalem. Pengarna ska nu användas till att köpa mattor till hallen i SIRA-skolan samt en del böcker.

Initiativet var en påminnelse om att våra elever inte är ensamma utan att dessa åttondeklassare och andra från Jerusalem tänker på dem och vill ge dem hopp och en påminnelse om att samhället omfamnar också dem.

Salwa Shareef

Lärande miljöer i Jeriko

Överallt på SIRA-skolan kan man hitta pedagogiska inslag. Klassrummen är välutrustade med färgglada plocksaker, spel, kort, planscher och bilder som kan användas i olika sammanhang i undervisningen. Det finns materielrum och skåp i korridorerna med lockande undervisningsmateriel. Allt har sin plats och får vara ifred för klåfingriga fingrar. På skolgården finns lekutrustning och hopphagar.

Trappan upp till andra våningen har försetts med multiplikationstabellen på varje steg. Undra hur många gånger en elev går upp för den trappan under sin skoltid? För eleverna i Jeriko är det en glädje att ta dessa steg. Framstegen är stora och många behöver inte gå dessa trappsteg så många gånger. Efter någon tid på SIRA är det för många dags att flytta till vanlig stor skola.