Språkträning i Betlehem

Tal och språkträning för elever med särskilda behov kräver olika metoder beroende på varje individs styrkor och svagheter. På SIRA försöker vi ge eleverna verktyg så de kan fungera i kommunikation med andra både under skoltiden och senare i livet.

Eftersom förmågan att kommunicera är nödvändig uppmuntrar vi eleverna att uttrycka sina önskningar, behov, tankar, idéer och känslor på olika sätt. SIRA skolans talpedagog arbetar på ett stödjande och uppmuntrande sätt trots utmanande förhållanden.

Många känner till talpedagoger från kliniker och sjukhus men har ingen aning om vad en talpedagog gör i en skolmiljö. Kommunikationsproblem som inte blir bedömda och behandlade i barndomen hindrar ofta en människa från att lyckas senare i livet. Barn som har språkproblem får både svårt att förstå instruktioner och att delta i diskussioner, vilket kan leda till mindre lyckade resultat på arbetsuppgifterna.

Med allt detta i åtanke beslutade SIRA: s ledning att starta språkträning för behövande elever två gånger i veckan med hjälp av en talpedagog. Resultatet blev att elevernas inlärningsförmåga ökade i och med att de lärde sig att hantera sina kommunikativa svårigheter. Tjugo elever med speciella behov har fått hjälp under den gångna terminen och språkträningen kommer att fortsätta även under vårterminen.

SIRA gör allt för att kunna erbjuda eleverna den bästa undervisningen och finna nya metoder i detta arbete.

Text: Nadira Saed
Översättning: Ingegerd Frick