Arbetsterapeuter på SIRA-praktik

Under ett par månader har fyra blivande arbetsterapeuter från Betlehems universitet haft sin slutpraktik förlagd till SIRA-skolan i Betlehem. Det har varit en tillgång för våra elever att ha dessa praktikanter en tid på skolan.

Arbetsterapeuterna har även varit en god tillgång för både föräldrar och lärare. Genom att observera eleverna i klassrumsmiljö och på raster får lärarna hjälp med att identifiera elevernas svårigheter gällande motorik och kan utifrån sina iakttagelser ge vägledning kring hur man stöttar eleverna i deras utveckling, i såväl skolan som hemmet.

För en elev med motoriska svårigheter som påverkar inlärningen är det viktigt att läraren använder anpassade instruktioner och hjälpmedel. Genom sina kunskaper när det gäller barns utveckling, anatomi, fysiologi och utvecklingsvariation kan arbetsterapeuten visa på vilka hjälpmedel inom hälsa och medicin som finns tillgängliga för att hjälpa eleverna att hantera de motoriska problem som gör vardagen till en utmaning att bemästra. Vi är väldigt glada över den tid arbetsterapeuterna var hos oss!

Text: Nadira Saed

Översättning och bearbetning: Ingegerd Frick.