Soligt besök på SIRA-skolorna…

I slutet av maj besökte jag de båda SIRA-skolorna, på uppdrag av styrelsens utskott för utbildning, pedagogisk utveckling och personalfrågor. Mitt uppdrag var att tillsammans med skolans rektorer slutföra utskottets arbete med dokument som ska finnas vid skolorna; ett om arbetsförhållanden för de anställda och ett om formella regler om anställda bryter mot skolans regler. Dessutom hade jag som uppdrag att med rektorerna planera workshops för lärare från andra skolor för att sprida SIRA-lärarnas kunskap hur man pedagogiskt/metodiskt arbetar med eleverna på skolorna och även förbereda ett besök från den engelska organisationen Embrace som stöder ett treårigt projekt att vara ett kompetenscentrum. De önskar förlänga det med ett fjärde år, något som jag även diskuterade med rektorerna.

Det blev ett mycket intensivt besök där jag förutom överläggningar med rektor och annan personal i Betlehem även träffade rektorn i Jeriko vid två besök, var på Inrikesministeriet i Ramallah, träffade SIRAs lokale revisor Husam, träffade ordförande och en representant i den lokala styrelsen i Betlehem och jag hann även med ett besök hos manager för vår lokala bank. Allt under en värmebölja med som mest 38 grader i Betlehem och 44 i Jeriko!