Tre år på SIRA – framgång för Omaimah

Omaimah Balo har gått ut tredje klass på SIRA-skolan i Jeriko. Hon har gått där i tre år och har gjort stora framsteg. Skolan har gjort stora ansträngningar för att hjälpa henne att komma över sina svårigheter.

Hon har haft problem med både fin- och grovmotorik, förståelse och koncentration. Lärarna har arbetat med hennes föräldrar och hjälpt dem att öka sin förståelse och därmed öka hennes möjligheter att komma över sina inlärningssvårigheter.

Hon har fått hjälp av en talpedagog som också har handlett hennes föräldrar i att hitta vägar för att utveckla hennes tal. Tack vare lärarna i teckning och sport har hon förbättrat sin finmotorik och sina muskler.

Omaimah har lärt sig att koncentrera sig längre stunder och har nu kommit över de flesta svårigheterna så pass bra att hon kunnat lämna SIRA-skolan för att gå i en vanlig skola.

Så går det för eleverna i Betlehem

Elias är 11 år och har gått tre år på SIRA skolan i Betlehem. Han är nu på väg att lämna SIRA skolan för att gå i en vanlig, stor klass. När han började på SIRA kunde han tre bokstäver.

Nu gillar han att skriva och läsa och håller på mycket med detta även på fritiden. Han läser både fakta och berättelser.

Hans framtidsdröm är att bli doktor.

Khader är 10 år gammal och går på SIRA skolan i Betlehem sen tre år tillbaka. Han tycker om att gå i skolan och lära sig. Bästa ämnet i skolan är arabiska. Han gillar att både läsa och skriva.

På fritiden leker han gärna med sin bror och läser mycket böcker, helst om djur. Favoritdjuret är giraff. Khader är scout och går på aktiviteter som ordnas av Lutherska kyrkan. Han vill bli bonde när han blir stor.

Hängiven medarbetare som gör hembesök

AMAL HANDAL är socialarbetare och arbetar på SIRA-skolan i Betlehem. Hennes arbete är varierat och ganska oförutsägbart. Mycket kan hända under en dag och det gör det också.

Varje morgon startar hon med möte med rektor Nadira Saed för att samråda kring föräldraarbetet och hur det fortskrider. Därefter är det dags att gå runt i klasserna för att kolla av hur eleverna mår och om någon behöver samtal eller annan hjälp.

Amal ansvarar för att göra hembesök vilket det blir extra mycket av när det är dags att förbereda för att ta emot nya elever. Man förbereder noga på vårterminen för de elever som ska börja SIRA-skolan på höstterminen. Tanken med hembesök är att visa att eleven är viktig och värd ett besök, bryta barriären mellan hem och skola samt ge möjlighet för personalen att se vilken miljö som eleven kommer från. Amal fortsätter också att ha kontakt med de elever som har lämnat skolan och gått vidare till andra skolor eller arbeten.

Amal ansvarar för och leder föräldrautbildning. Då kommer mammorna men tyvärr inte papporna. Det är inte praktiskt möjligt för dem att komma eftersom papporna arbetar sent och mycket, säger Amal. Mammorna är mycket nöjda med dessa träffar och önskar att papporna skulle kunnat vara med. Man samtalar om det som gruppen önskar t.ex. relationer. Man har tagit upp hur samspelet mellan föräldrarna påverkar barnens och hela familjens mående. Efter avslutad utbildning får de stolta och nöjda deltagarna diplom.

Amal är en hängiven medarbetare på SIRA-skolan. Hon vill koncentrera på det positiva. Att skapa relationer får eleverna att må bra. Hon får eleverna att känna att hon förstår dem. Detta visar sig speciellt när någon tidigare elev kommer på besök och berättar. Amal menar att ”kärlek botar allt”.

Ingegerd Frick

Från bus till hus – SIRA hjälpte Mark få ett bra liv

För några år sedan var Mark en elev på SIRA-skolan. Idag bygger Mark på sitt framtida hus och varje slant han tjänar investerar han i bygget. Mark håller också på och bygger upp sitt liv. Tack vare SIRA-skolan har han fått en betydligt stadigare grund att stå på än om han hade varit tvungen att gå hela sin skoltid i en reguljär skola.

Mark har idag hunnit bli tjugo år och arbetar i sin pappas firma med att slakta och stycka kycklingar för vidare distribution till restauranger. Han längtar efter att huset ska bli klart så han kan hitta en flickvän och bilda familj.

Att Mark är 100 % lycklig, som han själv säger, intygar hans föräldrar, som menar att åren på SIRA-skolan gett dem en son som numera kan både tänka, prata och säga vad han tycker. I sin gamla skola fick han aldrig den hjälp han behövde och lärde sig t ex aldrig att läsa och skriva, vilket han senare lärde sig under sina år på SIRA.
Mark säger själv att han varit en ”busunge”, men att han genom omtänksamt och respektfullt bemötande från personalen på SIRA-skolan lärt sig att interagera med andra och förstå hur hans agerande också påverkar andra i hans omgivning. Han har en positiv fritid och spelar både piano och fotboll samt träffar de vänner han fick under sin tid på SIRA-skolan.

Amal, som är socialarbetare på SIRA-skolan, säger att hans framsteg är fantastiska. Hon trodde aldrig att han skulle nå så här långt. Även Marks föräldrar är tacksamma och nöjda med SIRA-skolans arbete och önskar att alla med svårigheter likande Marks ska få möjlighet att studera på SIRA-skolan.

Text: Ingegerd Frick
Foto: Anders Frick

Insamlingsbössan

För att klara av att bedriva undervisning i SIRA-skolan behövs pengar. Föräldrarådet i Jeriko föreslog nyligen att inrätta en ”insamlingsbössa” för att kunna hjälpa skolan med sin betydelsefulla verksamhet, en verksamhet som är viktig för både elever med inlärningssvårigheter liksom för deras föräldrar.

Förslaget mottogs positivt och alla tyckte det var en bra idé. Dels skulle det vara en hjälp till skolans finansiering och dessutom skulle eleverna lära sig värdet av att dela med sig. Eleverna blev så entusiastiska att de gav av sina egna fickpengar till sin älskade skola.