SIRA – en livsavgörande resa

Jag heter Hussein Farah och vill berätta lite om mig själv. När jag var barn hade jag svårigheter att lära mig och umgås med andra och fick därför när jag var sju år möjligheten att lämna den kommunala skolan för att istället börja på SIRA-skolan. Jag hade svårigheter med såväl läsning, skrivning som räkning och kunde endast tolv bokstäver och bara några få siffror. Jag hade inget självförtroende, var villrådig och kunde inte uttrycka mina åsikter eller behov.

Jag gick på SIRA skolan i två år. Där fick jag stöd, omsorg, uppmuntran och kärlek. Många ansträngningar gjordes för att stärka min personlighet och öka mitt självförtroende samt lära mig att acceptera andra. Samarbetet mellan hem och skola blev starkare och mina föräldrar började acceptera mina svårigheter.

Efter tiden på SIRA-skolan har jag framgångsrikt kunnat fullfölja mina studier på olika nivåer.

Nu är jag 29 år och gift. Efter skolan blev jag clown och arbetade som volontär inom palestinska Röda Stjärnan. Därefter tog jag examen som chefskock vid en högskola i Jordanien. Numera arbetar jag som fotograf vid bröllop och andra festligheter. Det är ett speciellt projekt för mig att kunna möta livet och dess utmaningar.

Jag tillägnar SIRA-skolan mitt livs förändring och framgång. Tack vare stödet jag fick har min inlärningsförmåga ökat och min personlighet stärkts. Jag är inte blyg eller ens tveksam till att ta plats blanda andra, oavsett sammanhang. Jag har blivit modig och lämnar ett avtryck i min omgivning.

Tack från mitt hjärta till SIRA-skolan!

Hussein Farah