Workshops: Ja till tolerans – nej till våld

SIRA-skolans värdegrund står för kärlek, tolerans, samarbete, respekt för andras åsikter, acceptans för olikheter och kvalitativt lärande med positivt beteende och värderingar som ligger långt från rädsla och våld och bygger på dialog. Dessa värden ligger till grund för ett barns rättigheter och måste respekteras för att kunna erbjuda en bra lärmiljö. Det är allas ansvar, som arbetar med ett barn att nå dit.

I slutet av höstterminen ordnade SIRA-skolan i Jeriko flera samlingar och workshops för personalen, eleverna och familjerna för att öka medvetenheten kring möjligheterna att stoppa våld. I stället ville man visa på möjligheterna till kärlek och säkerhet speciellt när det gäller elevernas relationer till sina föräldrar. Föräldrar har efterfrågat fler träffar där de kan lära sig mer om hur de ska förbättra relationerna med sina barn.

Text och foto: Salwa Shareef
Översättning: Ingegerd Frick