Framsteg för Mohammad i Betlehem

I förra numret av SIRA-bladet kunde ni läsa om Mohammad Boujeh som precis börjat på SIRA-skolan i Betlehem. Nu har han gjort stora framsteg:

Han kan nu läsa 14 av det arabiska alfabetets 28 tecken och kan räkna upp till 20. När det gäller det latinska alfabetet kan han de flesta bokstäverna och kan läsa ord med två och tre bokstäver. Han är fantastiskt duktig på att beskriva föremål och människor med färger och detaljer. Nästa termin är målet att han ska öka sin läsförmåga och lära sig grunderna i matematik. Vi hoppas att han vid slutet av läsåret ska ha kommit i kapp sin åldersgrupp.

Mohammad är mycket glad i skolan, nöjd och social. Han har vänner och är aktiv på lektionerna och deltar i skolans aktiviteter som t.ex. i skolkören, olika lekar och dans.

Mohammads föräldrar visar alltid sin tacksamhet till lärarna och skolan. De är så nöjda över sin sons utveckling och framsteg.

Text och foto: Amal Handal

Översättning: Ingegerd Frick