Vi är alla värdefulla

FN deklarerade 1992 att den tredje december skulle vara ”Internationella dagen för människor med speciella behov”.

På SIRA-skolan i Jeriko startade dagen med att elever och personal skickade upp ballonger i skyn med förhoppning om att dessa skulle kunna bidra till att kasta mer ljus över eleverna och deras rättigheter.

Det var en underbar dag med många deltagare och gäster från SIRA:s vänner i Jeriko, utbildningsdepartementet, elever från Al Fatah-skolan i Jerusalem och polisen i Jeriko. Alla gjorde sitt för att SIRA-skolans elever skulle bli uppmärksammade och accepterade. Det bjöds på aktiviteter, gavs presenter i form av undervisningsmaterial, anordnades en gemensam frukost och mycket annat som gav eleverna glädje både på insidan och utsidan.

Text och foto: Salwa Shareef, översättning: Ingegerd Frick