SIRA bygger relationer

Efter snart 6 månader som ordförande för SIRA är min insikt och starka övertygelse att detta är ett fantastiskt och otroligt viktigt arbete.

Det har under dessa månader varit täta kontakter mellan skolorna i Palestina och SIRA-styrelsen och dess olika utskott. I uppföljningar och utvärderingar har vi kunnat följa hur barn och föräldrar värderar skolornas och lärarnas insatser. Där framgår det hur mycket både barn och föräldrar uppskattar skolornas bemötande och pedagogiska arbete.

Tack vare stödet från våra givare i Sverige lyckas SIRA upprätthålla en god kvalitet och få fina resultat. Att kunna erbjuda små undervisningsgrupper är kostsamt och SIRA-styrelsen i Sverige är mycket tacksam för alla givare som gjort det möjligt att skapa en hoppfull framtid för de här barnen. Vi tror och hoppas att detta engagemang finns med oss även under 2023.

Thomas Nilsson, SIRA:s ordförande