Dockor som hjälpmedel i undervisningen

På SIRA-skolan i Jeriko arbetar Kholoud Abed Salam. Hon använder sig av dockor i undervisningen. Hon berättar så här:

Jag använder dockorna på dramalektionerna och när jag har musikterapi. Dessutom använder jag dem för att förklara nya saker på andra lektioner. Det finns många fördelar med att använda dockor som ett inslag i undervisningen. Barnen tycker det är roligt och de är ett medel att få eleverna mer fokuserade. Eleverna visar lättare sina känslor när dockorna är framme och det ger möjlighet att utveckla barnens personligheter och självförtroende. Om jag vill få fram ett ändrat beteende hos eleverna kan dockorna visa hur man ska uppföra sig och följa skolreglerna. Eleverna kallar dockorna för ”den lille läraren”. Dockorna utvecklar också elevernas fantasi och hjälper dem att uttrycka sig muntligt och utvecklar deras minneskapacitet.

Varje docka har ett namn som barnen har hjälpt till att bestämma. Ibland köper vi dockor och ibland har några lärare varit på en workshop och lärt sig att tillverka en docka av gammalt material som till exempel gamla kläder, tyg och tvättsvampar. Varje docka får kläder som passar till dess karaktär.

Jag har lärt mig att använda dockorna genom workshopar som jag deltagit i. Nu lär jag i min tur andra lärare både på SIRA-skolan och andra skolor i Palestina. Jag försöker också lära elevernas föräldrar om metoden eftersom den är så effektiv. Samtidigt är jag inte själv färdig i mitt arbete med dockorna utan strävar hela tiden efter att utveckla min förmåga att använda dockorna som hjälpmedel i undervisningen.

Text: Ingegerd Frick, foto: Salwa Shareef