SIRA bygger relationer

Utbildning och ekonomiska resurser har ett starkt samband. Om skolan ges goda ekonomiska resurser finns möjligheterna till bättre och mer specialiserad undervisning. Det finns flera sätt att stödja SIRA-skolan och på så sätt ge ett tillskott till budgeten. Ett av de bästa sätten i Betlehem är att ordna insamlingstillställningar. Dessa arrangemang blir även ett bra sätt att bygga relationer med det omgivande samhället. Bandet mellan skola och samhälle blir starkare i arbetet mot ett gemensamt mål för elevernas bästa.

I början av december ordnade personalen på SIRA-skolan i Betlehem en bingo-kväll i Betlehems största samlingslokal och samlade in pengar till skolans verksamhet. Kvällen blev stor succé och samlade 320 besökare, personal med släktingar och vänner samt företrädare från olika lokala organisationer.

Efter god planering och med riktade inbjudningskort lockades människor från flera lokala affärer och verksamheter att både komma och att bidra med donationer och gåvor av olika slag. Besökarna var begeistrade och ville spela fler och fler omgångar för att vinna priser.

Text: Nadira Saed, översättning: Ingegerd Frick