Tack för ditt bidrag!

Stort tack till alla er månadsgivare och donatorer för ert stöd under 2022. Bidragen har gjort det möjligt att ge ca 140 barn en chans att klara sin utbildning och därmed få en bättre framtid. Vi klarade år 2022 utan förlust och detta trots en mycket negativ valutautveckling och uteblivit stöd från större bidragsgivarorganisationer.

Men nu har ett nytt år tagit sin början med dess utmaningar. Det är vår förhoppning att du vill fortsätta stödja oss i vårt arbete. Kan du även hjälpa oss så att vi blir fler månadsgivare så vore det mycket tacknämligt – kanske en vän eller en anhörig. Styrelsen å sin sida kommer aktivt söka stöd hos biståndsorganisationer och stiftelser.  

Johan Bohman, ekonomiansvarig