Trädgårdslektioner i Betlehem

En nära kontakt med naturen, har vi på SIRA märkt, har en nästan terapeutisk inverkan på barn som behöver stor uppmärksamhet. Trädgårdsarbete är välgörande för sådana elever. Lärarna noterar att eleverna har lättare att koncentrera sig när de undervisas på ett experimentellt och praktiskt sätt. Det märks att eleverna utvecklar färdigheter för livet som gruppkänsla, självförståelse, ledarskap, beslutsfattande och kommunikationsfärdigheter.

SIRA har alltid försökt ta till sig och utveckla nya idéer inom specialundervisning för att förbättra elevernas möjligheter att nå nya mål. Vi fortsätter att anpassa modellen efter elevernas behov, inte tvärtom.

Text: Nadira Saad

Översättning: Ingegerd Frick