Löftet blev verklighet – andra våningen i Jeriko invigd

Den 23 oktober blev en stor dag för SIRA skolan i Jeriko. Då var det invigning av utbyggnaden. Veckor av planering och förberedelser har pågått med rektor Salwa i spetsen, tillsammans med en entusiastisk personal och engagerade barn. Programmet har planerats, sånger har övats och material har tillverkats för att sättas upp på väggar, allt med syftet att informera om synen på lärande och vilken värdegrund som präglar skolan.

Så kom då dagen som alla sett fram emot. Ett 60-tal gäster deltog i invigningen.  Utbildningsminister dr. Sabri Saidam deltog givetvis. Han är den som beslutat att den japanska donation, som getts i gåva till Palestina, skulle användas till att skapa fler platser för barn som har svårigheter att lära. Vid ett tidigare besök på skolan blev han imponerad av SIRA:s verksamhet och beslutade sig för att ge fler barn denna möjlighet. Som representant för Japan deltog Dr Takishi Okupo, Japans ambassadör i Palestina. Invigningen gästades dessutom av representanter från Education Department i Jeriko, Borgmästaren i Jeriko, svenska generalkonsuln Ann-Sofie Nilsson och många fler. Även representanter från Spanska Olof Palmestiftelsen deltog, vilka har bekostat första delen av skolan. Från svenska styrelsen deltog förutom ordföranden Thord-Ove Thordson, Kristina Gustafsson och Gunnar Falkeby.

 

Under själva invigningen hölls tal av SIRA:s ordförande, den japanska ambassadören, svenska generalkonsuln och utbildningsministern. Självklart var alla elever och lärare med. Elever bidrog med sång och traditionell Dabka dans. En grupp som kallas SIRA Friends har hjälpt till med att skaffa lokala donatorer till att utrusta den nya våningen och ta fram medel till ytterligare en lärartjänst. De som bidragit blev tackade under själva invigningen.

Bandet framför den nya ingången klipptes av utbildningsministern och Japans ambassadör efter att de tillsammans med svenska generalkonsuln planterat ett olivträd. Men den som först fick kliva in i nya byggnaden var naturligtvis en av eleverna!

Hela invigningen fick en prägel av fest. Efter att bandet klippts inbjöds samtliga gäster till en rundvandring i de nya lokalerna. Här fick lärare och elever tillfälle att dela med sig av hur de arbetar. Därefter bjöds på förfriskningar.

Skolan har nu utökats från 4 till 5 klasser och från 40 till 50 elever. Fortfarande finns kapacitet till ytterligare 2 klasser den dagen ekonomin tillåter. Salwa kan som rektor verkligen känna sig stolt över en väl genomförd invigningsdag som präglades av glada barn som framförde sång och dans med stor frimodighet, lärare och annan personal som satsat mycket tid på att göra dagen minnesvärd.

Text: Kristina Gustafsson