Hassans framgångssaga

SIRA-SKOLAN är ett tydligt exempel på en institution som har en viktig roll i samhället. SIRA-skolan hjälper elever med inlärningssvårigheter att komma över sina svårigheter och stöttar dem på alla möjliga vis och det är många människor som fått denna hjälp under sin tid vid SIRA-skolan. Ett exempel är Hassan Jamal Rjoub.

Han fick undervisning vid SIRA-skolan år 1998. Hassan hade stora svårigheter med läsning och skrivning. Trots det var ett år tillräckligt för Hassan att få hjälp och kunna gå vidare. På skolan upptäcktes att han hade stor potential och förmåga och att anledningen till att han hade svårt att lära sig läsa var nedsatt syn. Tack vare ett bra samarbete mellan skolan och hans föräldrar kom Hassan till ögonmottagningen på sjukhuset i Jerusalem. Där fick han rätt behandling och hans studiekapacitet utvecklades på ett fantastiskt sätt.

År 2014 kom Hassan tillbaka till SIRA-skolan som volontär för att undervisa i musik. Då gick han tredje året på universitetet. År 2015 gjorde han sitt examensarbete och 2016 fick han sin examen från Al Quds universitet med betyget ”Good”.

Nu är Hassan 26 år gammal och har hunnit bilda familj. Han undervisar på SIRA-skolan och andra skolor i området. Han leder även konserter och festivaler. Hans erfarenhet av SIRA-skolan är att många människor ändrat sitt synsätt när det gäller specialundervisning. Samtidigt är det flera som fortfarande tror att dessa elever knappast kan utvecklas eller bidra i samhällslivet.

Många, inklusive jag själv, har bevisat att de har fel, påpekar Hassan och avslutar med ett tack till SIRA!

Text: Salwa Shareef

Översättning: Ingegerd Frick