Stolthet och oro

I början av maj besökte jag och några andra ur styrelsen våra skolor på plats. Vi var närvarande vid examinationen av de elever som lämnar i och med denna termin.

Det är en känsla av stolthet som infinner sig när man på ort och ställe kan följa elevernas arbete och möta de engagerade lärarna. Tänk att få bidra till detta! Och tänk om ni våra månadsgivare kunde få se vilka resultat som era bidrag ger upphov till. Och betänk att utan era insatser så skulle detta inte vara möjligt.

Ekonomin för innevarande år är dock ett orosmoment. Radiohjälpen bidrog för 2021 med 800 tkr och för detta år O kr. Valutakursen går inte vår väg. Månadsgåvorna visar en minskande tendens. Vi kämpar för att hitta nya bidrag från organisationer och vi behöver bli fler månadsgivare!  Hjälp oss hjälpa så vi kan fortsätta göra skillnad för barnen i Palestina!

        Johan Bohman

     Ekonomiansvarig