Stärkt självförtroende för Mohammad

Nu är första skolåret slut för Mohammad, som vi har följt under året.

Under året har Mohammads självförtroende växt, vilket även påverkar hans kunskapsutveckling. Nu är han en nöjd ung man med en blomstrande personlighet. Han har visat ledarskapsförmåga både hemma och i skolan. Till exempel lånar han gärna ut en hjälpande hand till sina klasskamrater och hjälper även sin mamma med det som behövs i ett hem.

Hans stärkta självförtroende märks även då han talar inför andra. För ett år sedan kämpade Mohammad med att kunna uttrycka sina känslor och tankar, inte minst i en större grupp. Vi är stolta över att kunna berätta att han nu är en person som inte bara är engagerad i diskussioner utan också leder dem.

Även hans inlärningskurva har gått rakt uppåt och han har förvånat sin lärare på mer än ett sätt. Han har visat den största kunskapsutvecklingen i matte och arabiska. Hans lärare berättar att han behärskar både bas-färdigheter i matte och flerstegstänkande. Han kan de fyra räknesätten helt i nivå för sin ålder. I arabiska har han gått från att inte kunna något av alfabetet till att nu kunna det och även läsa kortare ord.

Mohammads mamma berättar att han nu är en annan person. Han är självständig och ansvarstagande. Hon uttrycker stor tacksamhet till SIRA som hjälpt honom att nå så långt i sin utveckling och att han nu är en mycket gladare pojke.

Text och foto: Amal Handal
Översättning: Ingegerd Frick