Examensdag i Jeriko med glädje, sång och dans

Vilken glädjefylld dag! Fjorton tredjeklassare i Jeriko var redo att lämna SIRA skolan.

När de började SIRA skolan hade de olika svårigheter med sin inlärning och koncentration. Nu har de utvecklat sina förmågor och färdigheter så pass att de är redo att gå tillbaka till den vanliga skolan.

Lyckligtvis var det i år möjligt för föräldrar att vara med på examensfestligheterna. Även många människor från officiella samhällsinstitutioner deltog. Utbildningsministern i Jeriko, Azmi Balawneh, uttryckte hur viktig SIRA-skolan är för samhället, liksom att det behövs stort stöd från samhället.

Under examensfestligheterna fick eleverna tillfälle att visa sina talanger i form av sång och dans. De var både glada och sorgsna på samma gång. Många ville inte lämna skolan utan önskade att det funnes både fjärde och femte klass på SIRA-skolan.

Många elever har genom åren fått hjälp via SIRA-skolan med att övervinna sina svårigheter av olika slag. Skolans vision är att varje elev har vilande förmågor och möjligheter som kan utvecklas med individuellt stöd och vägledning.

Text: Hiba Qabani
Foto: Salwa Shareef
Översättning: Ingegerd Frick