Skolavslutning i Jeriko

Vilken glädjedag det var i Jeriko när skolan slutade för terminen och man kunde säga farväl till 24 elever, som börjat på SIRA-skolan med olika inlärningssvårigheter och nu är redo för att återvända till ordinarie skolgång. Under sina år på SIRA-skolan har de utvecklat sin personlighet och lärt sig att hantera sina svårigheter.

Abed Rahman Qureshi med rektor Salwa Shareef

Tyvärr var det inte möjligt för elevernas föräldrar att få närvara vid den högtidliga avslutningen på grund av coronapandemin. Men det blev sång, fotografering, diplomutdelning, presenter och eleverna fick visa upp sina talanger för skolkamraterna. Många elever kände sig ledsna mitt i glädjen över att behöva lämna SIRA-skolan och önskade att det funnes en även årskurs fyra och fem.

SIRA-skolan har under åren kunnat hjälpa många elever att bemästra sina svårigheter. SIRA-skolans vision och mål är att alla elever är olika och har förmågor som kan lockas fram med individuell omsorg och ledning.

Text och foto: Salwa Shareef
Översättning: Ingegerd Frick

Monia Husien och Elaine Ewedat med läraren Kholoud Abd Al_Salam