Nytt budgetår för SIRA

För mig, som har hängt med i snart sjutton år för att hjälpa till med att SIRA ska få en ekonomi som gör det möjligt att kunna driva skolorna och ge eleverna en chans till skolgång och med det en framtid, hoppas jag att verksamheten ska kunna fortgå. SIRA har antagit en budget för 2021, och som vanligt är vår tro att våra givare även i år är basen för verksamheten. Med stor tacksamhet kan vi se att 2020, trots pandemier, inte negativt påverkade bidragen utan glädjande tvärtom. Att SIRA-skolorna behövs finns det inget tvivel om, och därför vågar vi tro att ni alla givare även under 2021 följer med för att trygga skolornas framtid. Tänk gärna på SIRA vid minnesgåvor eller familjehögtider.

       Hanz Linderyd