Ljus framtid för Monia

MONIA HUSSEIN är en flicka som går på SIRA-skolan i Jeriko. Hon är tio år och går i klass tre. Monia är den äldsta flickan i familjen och har en syster och två bröder. Föräldrarna får ägna mer tid åt Monia än de andra barnen eftersom hon hela livet har kämpat med inlärnings-svårigheter. Familjen bor i en lägenhet med två sovrum och har en liten gård utanför. Där trivs Monia och tycker om att leka. Hon tycker också om att rita, lyssna på musik och ordna tävlingar av olika slag.

Monia kom till SIRA-skolan eftersom lärarna på hennes gamla skola inte kunde anpassa undervisningen efter hennes behov. Familjen och deras vänner hade upptäckt att Monia hade problem med att lära sig, var isolerad och inte så social. Hon kunde inte stå upp för sina rättigheter och hade problem med uppfattningsförmågan. Monia fick sitta längst bak i klassrummet vilket ökade hennes problem. Hon kunde inte se tavlan eller få kontakt med sina lärare. Inför starten på SIRA-skolan gjordes en kartläggning av hennes förmågor för att kunna planera rätt hjälp och åtgärder för henne. Det visade sig att hon hade problem med sina muskler, dålig förmåga att interagera med andra och svårigheter med språkuppfattning.

Under de fyra år som Monia har gått på SIRA-skolan har hon utvecklat sin förmåga att uttrycka sig, lita på sig själv, skriva och läsa. Lärarna har även jobbat med familjen för att få dem att acceptera sin dotters svårigheter och att stötta henne när hon känner sig annorlunda än andra barn. Föräldrarna har deltagit i flera föräldragrupper och lärt sig förstå sig på hur man kan bemöta problem som kan uppstå kring utbildningen.

Nu går Monia sista terminen på SIRA-skolan och ska återvända till vanliga skolan efter sommarlovet. Hennes mamma säger att hon nu börjar se ljust på framtiden och tror att Monia kommer att klara återgången till den vanliga skolan på ett bra sätt.

Text och foto: Salwa Shareef
Översättning: Ingegerd Frick