Så gick det för eleverna som slutade 2014

SIRA-bladet har då och då haft reportage hur det går för eleverna på skolorna efter att de har slutat på SIRA och återgått till den reguljära skolan. Reportagen har varit mycket trevliga och visat att det har gått bra både med skolgången och med att få ett arbete efter skolan.

För att lite mer systematiskt följa upp eleverna har Utskottet för utbildning, pedagogisk utveckling och personalfrågor arbetat fram en enkät för att kunna göra en sådan uppföljning.

Vi valde som ”testenkät” att följa upp de 16 elever som slutade i Betlehem våren 2014, alltså för 7 år sedan. Socialarbetare Amal i Betlehem tog kontakt med eleverna och tog reda på vad de gjort efter SIRA. Så här ser resultatet ut:

15 fortsatte i den reguljära skolan och av dessa slutade en skolan efter årskurs 8, fyra skolan efter årskurs 9 medan fem fortsatte på motsvarande gymnasium och slutade med antingen 2-eller 3-årig gymnasieexamen Tre av eleverna slutade skolan och började arbeta i föräldrarnas företag och två hade emigrerat. Ja, en av eleverna har t.o.m. fortsatt att studera på universitet. En av eleverna gick från SIRA vidare till yrkesskola. I dag arbetar sex av eleverna medan fyra fortfarande studerar och fyra inte arbetar.

Ett mycket gott resultat efter de låga förväntningar både de själva och föräldrarna hade när de började på SIRA! Vi kan känna oss stolta att SIRA uppnår det viktigaste målet – att eleverna integreras i samhället och genom SIRA få en ny chans.

Text och bild: Gunnar Falkeby


Socialarbetare Amal Handal med Issa och Issa

När pojkarna slutade SIRA-skolan 2014 fortsatte de i den ordinarie skolan och gick ut årskurs 9.

Issa Odeh går nu sista året i yrkesskola för att bli elektriker. Han planerar att fortsätta på universitetet och samtidigt arbeta med sin pappa och bror som äger en elaffär.

Issa Khair fortsatte också i yrkesskola inom uppvärmning och kylanläggning. Han arbetar i sin pappas affär inom branschen.


Läraren Eman i samtal med några elever som ska lämna SIRA-skolan 2014.

Längst till höger sitter Narmeen. Hon tog studentexamen i den ordinarie skolan och studerar skönhetsvård på college.

Ruba tog också studentexamen och går nu på college inom utbildningssektorn.

Luciana har studerat hotell management men kunde inte få arbete inom branschen på grund av coronasituationen. Hon fortsätter i stället med studier inom inredning och design.