Skolavslutning i Betlehem

Skolavslutningen för eleverna i Betlehem blev ett härligt avslut på terminen med besök av en clown, spel och lekar. Skolan är något att längta tillbaka till, speciellt detta år när ingenting har varit normalt. Både pandemin och krig har präglat tillvaron. Nu väntar ett sommarlov med fortsatt hemmavistelse för de flesta eftersom få har ekonomisk möjlighet att delta i sommaraktiviteter eller åka på semester. Så här berättar rektor Nadira Saed om läsåret som gått:

Nedstängning av skolorna på grund av Coronapandemin och konflikten mellan Israel och Palestina har medfört splittring i undervisningen över hela Palestina. Avbrotten har hindrat barnen från att få sina grundläggande rättigheter till skolgång och frihet. Trots nedstängningarna har SIRA kunnat fortsätta ge kvalificerad undervisning till sina elever.

SIRA-skolans elever har varit tvungna att ha mer än sju månaders hemundervisning via nätet. De har saknat platsen där de vanligtvis känner sig trygga och säkra och kan utveckla sina färdigheter. Lärarna har spelat en stor roll för att mildra de negativa effekterna av pandemin och har utvecklat metoder för att kunna ha en motiverande undervisning online. Att sitta hemma med skolarbetet har för många elever varit en stor omställning och ibland har det hos eleverna varit konkurrens om till exempel tillgången till dator eftersom det kan finnas flera syskon som behöver den för sitt skolarbete.

Nasri Nassar, som gått ut tredje klass

Nasri Nassar, som gått ut tredje klass berättar. ”Vi har varit hemma mesta tiden. Vi har inte haft någonstans att gå. Första veckan var kul men sen började jag sakna min skola och mina kamrater. I skolan kan jag diskutera med mina klasskamrater och få hjälp av läraren. Undervisning via nätet är tröttsamt för mig och jag känner mig stressad ibland eftersom båda mina föräldrar arbetar.”

Konflikten mellan Israel och Palestina i Gazaremsan har påverkat elevernas liv. Många elever bor i närheten av där sammandrabbningar brukar uppstå. De ser dagligen attacker och explosioner. De ser på TV och på sociala medier och hör sina familjemedlemmar och vänner diskutera nyheter. Denna verklighet möter eleverna varje dag och leder till rädsla och stress över att kanske förlora sina nära och kära.

Nadira avslutar med att säga att hon är stolt över att skolan och inlärningsprocessen trots allt kunnat fortsätta. Hon har stor tilltro till sina elever och kontakten med föräldrarna har upprätthållits via digitala föräldramöten. Nadira avslutar med att beskriva ett år som gett henne en känsla av tomhet, men hoppas samtidigt på ett bättre och lugnare nästa läsår då det kan bli lite mer som vanligt med gemensamma aktiviteter, firande av högtider samt besök av föräldrar lärarstudenter, enskilda och grupper.

Text: Ingegerd Frick, bild: Mary Hawash